Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILH. HEIMBURG:

Liesje van den Lompenmolen. - *Leven mijner Oude Vriendin. - 'Klooster Wendhusen. - 'Woudbloemen. - *Haar eenige Broeder. - *Arm Meisje. - Voorheen.

7 dln. post 8vo. & f 1,75, geb. ƒ 2,25. Idem daalders editie (behalve Eenige Broeder) geb. a ƒ 1,50. Deniet * gemerkte ook in eoedk. uitgaaf a f 0,75, geb. f 1,—.

„In zulke boeken ligt opvoedende kracht en eene bron van degelijk genot." Tijdspiegel.

H. Th. CHAPPU1S:

TWEE MOEDERS. 2 dln. gr. 8vo ƒ 2,25.

VROUWENHARTEN. 2 dln. gr. 8vo 2,25.

JONAS LIÊ:

MAISA JONS. 1 dl. post 8vo. f 1,25; geb ƒ 1,75.

BOOZE GEESTEN. 1 dl. post 8vo. ƒ 1,25; geb 1,75.

WALTER BESANT:

DE WEERSPANNIGE KONINGIN. 2 dln gr. 8vo. . . ƒ 2,25.

DE IVOREN POORT. 2 dln. gr. 8vo 2,25.

KAPITEIN JACK. 2 dln. gr. 8vo 2,25.

VOOR GELOOF EN VRIJHEID. 2 dln. gr. 8vo 2,25.

FRANK R. STOCKTON:

ONS HUISHOUDEN OP ROERWIJK. 1 dl. post 8vo./l,25;geb. ƒ 1,75. TWEE AMERIKAANTJES OP KEIS, Een boek voor Jongens

1 dl. post 8vo, geb M5.

„Een Nederl. Jongen zal vreemd van al deze dingen opzien, maar by het lezen zich kostelijk amuseeren." Vaderland.

A. C. Van Meyendal, TOCH VERZOEND 2 dln. gr. 8vo. ƒ 2,25. Holger Drachmann, VERPAND. 2 dln. post 8vo. . . „ 2,25.

George Taylor, CLYTIA. 2 dln 1,75.

Mark Twain's ONTMOETINGEN VOETREIS, geb. . . „2,90. George Eliot, ADAM BEDE. Prachtuitg. / 2,50; geb. „ 2,90. George Eliot, ADAM BEDE. Goedk. nitg. / 1,25; geb. „ 1,75.

Sluiten