Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer magere lieden of zij die zwak van borst zijn, moeten kamfer-spiritus voor wasschingen tot op 40" verdunnen.

2». Als compressen, Men giet een behoorlijke hoeveelheid kamfer-geest in een waschkom, laat die in een viermaal dicht gevouwen linnen doek trekken, en legt dien nu op het zieke deel. Om spoedige verdamping te voorkomen en de reukzenuwen van den patiënt niet te zeer op de proef te stellen, legt men over het compres een styf stuk, zoogenaamd ziekenhuisgaas, welks punten men nat maakt, teneinde ze op de huid te doen kleven. De alcohol zal alsdan niet door dit gesteven linnen ontsnappen en evenmin hare uitwerking missen.

S». Als drank. Lieden, die gewoon zijn geestrijke dranken te gebruiken, kunnen zonder bezwaar kamfer brandewijn zonder waterverdunning drinken. Maar gewone kamferspiritus zou hun de ingewanden verbranden. Daarom zouden wij in dergelijke gevallen raden, om op één deel kamferspiritus tien deelen water toe te voegen, en dit alsdan in matige hoeveelheden te gebruiken. Het is vooral goed voor lieden, die van lintworm of andere ingewandswormen last hebben.

14-4. Theoretische verklaring van de werking van kamferspiritus op het dierlijk organisme. De voornaamste werking ven kamfer spiritus wordt door de kamfer voortgebracht: de spiritus dient slechts als draagmiddel en scheivocht. Alcohol bezit grootore aantrekkingskracht voor het water dan voor kamfer of een andere olieachtige stof: derhalve maakt hij het water melkwit en zet een te grootere hoeveelheid kamferpoeder af, naargelang er meer water aan toegevoegd wordt. Hieruit volgt dat de spiritus de vochten uit het cellenweefsel opzuigt, dit doet inkrimpen en als het ware perkamentachtig opdroogt; hy schroeit om zoo te zeggen op zijne wys, vandaar dat een droppel alcohol op het ontbloote vleesch een gevoel van onverdragelijke branding veroorzaakt. Hieruit laat het zich verklaren dat het inwendig gebruik van alcohol des te sterker op de maagwanden moet inwerken naarmate dit geestrijk vocht minder waterdeelen bevat. Men moet derhalve met het gebruik er van vooral op de slijmvliezen, op de gesiachtsdeelen, de maag en mondholte, zeer voorzichtig wezen.

145. Maar de werking van alcohol is machteloos op weefsels die van nature taai en droog zijn, zooals op onze op-

Sluiten