Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perhuid, het beschermend overkleed van de daaronder ii«r

P".de 7!.e ,e1' De aanwending van kamfer-spiritus op de huid zal derhalve onschadelijk wezen, niet omdat deze het

d it Jan de" spiritus geheel en al belet, maar om-

dat zij als door een zeef slechts de noodige hoeveelheid

del Iwi'' ?ini ni8t een vergift maar als een geneesmiddel op de dieper gelegen organen te werken. Op deze ma-

h|ei!ir°f"i uiJ aangewend, volgt de werking bijna oo"-en bhkkeluk: pijn in de zijde wordt er door verminderd hart' kloppingen nemen af, pijn in de ingewanden verdooft als dooi een tooverslag en huidaandoeningen verdwijnen bij den

„J*6- E'' k°™e,n echter ook gevallen voor waarin de snintus de hoofdrol speelt en, uit een therapeutShooaount beschouwd de werking van kamfer evenaart De Stïs toch bezit de eigenschap om stolling van eiwitstof in bloed of in etter te bewerken: eene eigenichaj, dïinveleVeval

leïen t? redden " °m de gen62ing te besP^digen Sf het

Tot de reeks van ongesteldheden, waarin de werkintr v»n

slechffpJ US Z0°■ h6ilzarm is' beho°™ brandige wonde, slechte ettervormingen, die zich door stinkenden reuk verra'

,1a ï ^ ge 1J gevallen bestaat er levensgevaar en volst de dood, wanneer dit vergiftig produkt van Srvormini L1" .(1.e onder de huid gelegen aderen in de bloedmassa kan ïndnngen. Het gevaar verdwijnt en de besmetting- wordï onmoge)^ wanneer men slechJts een

heeft om de wond geheel en al buiten gemeenscha» met Je biMdmassa te stellen. Samenpersing kan dit resultaat met teweegbrengen, daar, ondanks alle kracht vaaS zu wordt toegepast, men toch niet op alle haarvrit es en

SSL"* 7 f dieper gelegene' kan werken De sffitus daaitegen oefent zyn stollende kracht op voldoende diente t. en brengt dit resultaat zeer spoedig teweeg- want tenw«l hu de eiwitstof in de vaten doet stoTn vormt h i' oven zoovele stopmiddelen, die de gemeenschap tusschïn , .e° gezonde leden belemmeren. Om dit doel te berei-

sen'tp1fl<rmen X°l8taan Inet 0p de wonden enkel compressen te leggen, die men van tijd tot tij : rijkelijk met lfam

luiTT* be?Chti=t: (ie kanifer den voorïgang der

voorkomt g g6n' 'jI de Spiritus de bloedvergiftiging

Sluiten