Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een paar bloemknoppen van gedroogde of versche borago (de laatste is echter te verkiezen) een liter kokend water en gebruikt dit aftreksel evenals thee; men kan den geur door oranjebladen vermeerderen.

Als men dit aftreksel wil aanwenden tegen aanvallen van beroerte, bloedspuwing, zonnesteek, hardnekkige koorts, enz., voegt men er een theelepeltje Pijnstillend water bij op ieder glas, op het oogenblik dat men het wil gebruiken, zorgdragende dit mengsel goed omteroeren.

TWEEENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Varenkruid-wortel.

233. De wortel van het mannetjesvarenkruid (tot poeder gestampt) is dienstig ter verdrijving van ingewandswormen, vooral van den lintworm. Men kan hem gebruiken als afkooksel, als poeder, en in lavementen.

In het eerste geval laat men 30 gram van den wortel twintig minuten in een half liter water afkoken en drinkt dit afkooksel dan achter elkander op. Als poeder, neemt men ongeveer eer. paar gram tusschen twee reepjes brood, en nuttige dit zoolang totdat men omstreeks 3C>' gram ingenomen heeft. Een uur nadat men de laatste dosis heeft gebruikt, neemt men 100 gram ricinie-olie. Na iedere gift kan men een glas hop afkooksel neinen. In poeder werkt de varenkruid-wortel op zijn sterkst, daar wonnen dit middel niet kunnen verdragen. Wil men er lavementen van zetten, dan laat men 10 gram poeder van den wortel twintig minuten lang koken en gebruikt dit gefiltreerd afkooksel als lavement.

NB. Sedert wij als wormafdrijvend middel knoflook bezigen, is dit geneesmiddel meer in onbruik geraakt. Wy zien er echter nog niet geheel en al van af. Men onderscheidt twee soorten van varens, nl. de mannetjes- of wijfjes-varen (Polypodium felix masc. en Polypodium felix femina). De laat-

Sluiten