is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zwavel-waterstof of koolzuur, waarop door samenpersjng der groote vaten en der longen, verstikking of beroerte kan volgen.

Behandeling. Men geeft inwendig twintigmaal verdund pijnstillend water c203), daarna aloë (101) of ricinie-olie (219) en wascht buik en borst zoolang met pijnstillend water totdat alle verschijnselen verdwenen zijn. Wormafdrijvende lavementen (192), waarin men een vierde van een glas pijnstillend water mengt.

291. Verstopping of Hardlijvigheid (Constipatie. Obstructie).

Oorzaken. Verminderde galafscheiding, misbruik van geestrijke dranken, waardoor gebrek aan vochten, voor d < spijsverterings-organen benoodigt, ontstaat en die de voedselmassa verdichten, daar zij de eiwitachtige sappen verdikken, voorts indringen van ingewandswormen of andere vreemde lichamen.

Verschijnselen. Gebrek aan eetlust, moeielijke en trage stoelgang, traagheid in beweging, zwaarte in het hoofd, duizelingen en suizing in de ooren. Soms gebeurt het dat men bij het liggen op eene zijde iets zwaars in het lichaam schijnt te gevoelen, hard op het gevoel: op verharde drekstoffen wijzend.

Behandeling. Wanneer verstoppingen niet uit wormen ontstaan, zijn zij gewoonlijk het gevolg van een zittend leven. Zij verdwijnen bij meerdere lichaamsoefening; daarom moeten menschen die een zittend leven leiden, behoorlijke beweging nemen, iederen dag een uur wandelen, of nog beter met biljart-, kolf- en kegelspel zich oniedig hou den. Ook is 't zeer doelmatig zich gedurende vijf minuten beurtelings rug en lendenen met pijnstillend water (203) te wassohen, met kamferzalf intewrijven en de ledematen te laten masseeren (159. 1°) benevens het gebruik van aloë (101) om de vier dagen. Bovendien moeten zij mijn leefregel (254) volgen Tegen hardnekkige verstoppingen moet men ricinie olie (219) inwendig en in lavementen (191) gebruiken en pappen (165) met pijnstillende baden (107).

Is verstopping het gevolg van kwikkuur, dan geve men afkooksel van sarsaparille met jodium potassii (187. 4«), verder driemaal daags toepassing van galvanische platen (171). Tndien constipatie zich door ophooping van faecale stof