is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten (192). Teerwater (225). Gebruik van gekruide spijzen (41), goeden wijn, kruidenlikeur (49. 3°) en meekrapdranken (113) of sarsaparille met jodium potassii (187. 4°). Dagelijks driemaal een uur lang galvanische platen aanleggen (171).

294. Spruw der kinderen..

Behandeling. De minnen moeten zich aan mijn hygiënische n leefregel (254i onderwerpen. De spruwblaasjes worden dikwijls aangeraakt met een vinger, in tienmaal verdunden kamfer-spiritus (143, 3°) bevochtigd. Men kan den vinger ook in zout-limonade (234) doopen. Om den anderen dag geeft men kinderen een lepel cichorei-siroop (222); van tijd tot tijd een kamf^rsigaar (131) en laat hen hiervan eenigen tijd de met kamfer bezwangerde lucht inademen, waartoe men hun de lippen samendrukt.

296. Aambeien, Spenen.

Oorzaken. Aambeien zijn opzettingen der aderen van den endeldarm, zij zijn van verschillende grootte en gedaante, door drukking van verharde drekstoffen, door wormpjes, die in den aarsdarm blijven of ook wel door voorafgegane kwikmiddelen veroorzaakt.

Behandeling. Men brengt minstens driemaal daags kaïnferzalf (158) of een kamferbougie (155) in den aars, en laat die daar zich ontbinden. Dikwijls kamferlavementen (189, b.). 's morgens en 's avonds op de lenden compressen van pijnstillend water (203) of zoutpappen (169). Men houde open ïjf door middel van aloë (101), die, wat men er ook tegen aanvoere — geen aambeien veroorzaakt. Nog doelmatiger middel is een stuk linnen, met kamfer-spiritus (143) bevochtigd, in den aars gebracht, of een kamfer-bougie (155) in denzelfden spiritus nat gemaakt: men moet een brandend gevoel hiervan zoolang verdragen als men kan. Hierop neemt men een zitbad (110. 4°), brengt daarna kamferzalf (158) in den aars, houdt deze er door middel van plukselwieken een tijdlang in en bedekt vervolgens alles met een linnen verband. Men herhaalt deze behandeling zoo dikwijls de verheffing van het euvel dit noodzakelijk maakt. Galvanische sonden (172) en dranken van sarsaparille (187, 4°) worden