Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Haar (B. ter), l)e Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. 's Hage, 1844. 2 deelen.

] 0 llagenbach (Br. K. R.). Het wezen en de geschiedenis der Hervormisg, voornamelijk in Duitschland en Zwitserland. In voorlezingen. Rotterdam, 1826—1844. 10 dln.

17 Hausrath (A.), 1'aulus, de apostel van Jezus. Groningen, 1866.

18 Heffter (l)r. M. W.), l)e Godsdienstleer der Grieken en Romeinen. Met eene voorrede van Mr. C. W. Opzoomer. Amsterdam, 1853.

19 Herderschee (Dr. •/.), Bloemlezing uit de godsdienstige geschriften der Israëlieten. Nijmegen, 1876.

20 -, Bloemlezing uit de oudste godsdienstige geschriften der Christenen. Nijmegen, 1876.

21 , Bloemlezing uit de Apocryfe boeken des Ouden Yerbonds. Nijmegen, 1885.

22 Het Nieuwe Testament van wege de algemeene Synode der Nederd, Herv. kerk. Met inleidingen, enz. Haarlem, 1868.

23 Hoeven (Abm. des A mor ie van der), Joannes Chrysostomus. Leeuwarden, 1852.

24 Jlnet (C. Busken), Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel. Haarlem, 1858.

25 Hugenltoltz Jr. (P. II.), Waarom gaan wij heen? Amsterdam, 1877.

26 HttgenhoUt (Dr. Pli. R.), De Kerk en de eischen van het heden. Amsterdam, 1877.

27 , Berusten of breken ? Amsterdam, 1877.

28 Kern (Dr. H.), Geschiedenis van hot Buddhisme in Indië. Haarlem, 1804. 2 deelen.

29 Kingsley (CA.), 1'erseus. Dordrecht, 1858.

30 Koetsveld (C. E. van), De Kinderen in den Bijbel. Met platen. Amsterdam.

31 Kroon (Dr. '1'. T.), Mythologisch Woordenboek. Grieksche en Romeinsche Mythologie, 's Gravenhage, 1875.

32 Kuenen (Dr. l)e Godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodsehen Staat. Haarlem, 1869—1872. 2 dln.

Sluiten