Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51 Moiilijn (C. G.), Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Arnhem, 1858—1804. 4 dln.

52 Naef (/'.), Geschiedenis der Kerkhervorming. Amsterdam, 1877.

53 Meander (Dr. A.), De heilige Bernhard en zijn tijd. Rotterdam, 1850. 2 dln.

54 , De kerkvader Johannes Chrvsostomus. Het leven der Oost. kerk in de vierde eeuw. Rotterdam, 1852. 2 dln.

55 Peetso'd (•/. II.), Friedrich Schleiermacher. Rotterdam, 1803.

56 Pjleiderer (Otto), De geschiedenis van den godsdienst. Amsterdam, 1872. 2 dln.

57 Pienou (Dr. A), De oorsprong der moderne richting. Haarlem, 1862.

58 — , Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot

op het concilie van Trente. Haarlem, 1871—'72. 4 dln.

59 , (ieestelijke voorouders. I. Israël. Haarlem, 1887. II. Hellas. Haarlem, 1889.

60 Oort (Dr. 11.), Jeremia in de lijst van zijn tijd. Leiden, 1866.

61 en Dr. 1. Hout/kaas, De Bijbel voor jonge lieden. Harlingen, 187 4—1878. 8 dln.

62 Rauiceuhof (Dr. L. W. E.), Geschiedenis van het Protestantisme. Haarlem, 1871, 1872. 2 dln.

63 Return (E.), Het leven van Jezus. Haarlem, 1866.

6 4 f De Apostelen. Haarlem, 1866.

65 Reeillt (Alhert), Histoire du dogmc de la divinité dc JesusChrist. Paris, 1869.

66 R/iijs Davids (F. W), Het Buddhisme en zijn stichter. Amsterdam, 1879.

67 Rovers (Dr. AI. A. N.), Schets van de geschiedenis der XieuwTestamentische letterkunde, 's Hertogenbosch, 1876.

68 , Schet9 van de geschiedenis van het

Christendom. Amsterdam, 1883.

69 Tideman J:n. (Dr. B.) en Dr. M. A. N. Rovers, Uit het oudste Christendom. Haarlem, 1880.

70 Tiele (Dr. C. P.), Gesehiedenis van den godsdienst. Amsterdam, 1876.

Sluiten