Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOC Hoeven (C. Prnys van der), Levensstudiën. Utrecht en Amsterdam, 1857.

107 Hofman» (F.), La Religion basde sur la Morale. Gand, 1881.

108 Hooykaas (Dr. •/.) en II. C. Lohr, Het godsdienstig geloof en leven van onze dagen. Rotterdam, 1867.

109 , Ons geloof' en de leer dei-

kerk. Rotterdam, 1877.

110 Hugenlioltz (F. W. N.), Het 1'arlement der Godsdiensten. Rotterdam. 1893.

111 Hugeuholtz (Dr. Pli. R.), Zekerheid. Amsterdam, 1864.

11 - , Studiën op godsdienst- en zedekundig

gebied. Amsterdam, 1884, 1889. 2 dln.

113 , Geloofs- en Levensvragen. Voordrachten en vertoogen. Amsterdam, 1885. 2 dln.

114 Keyser (J. P. de), De Zoon des mensehen. Arnhem, 1800.

115 Aielslra (Tj.), liet Godsdienstig Leven. Amsterdam. 1883.

116 Koekebakker Jr. (II.), Hel godsdienstig-zedelijk leven der Christelijke gemeente. Amsterdam, 1878.

117 Koointra (•/.), Zedelijke opvoeding. Groningen, 1894.

118 lang (Heinric/i), De moderne wereldbeschouwing, 's Herto^enbosch, 1862.

11 9 —— , Versuch einer ehristliehen Dogmatik.

Berlin, 1868.

*20 , De Godsdienst en het Darwinisme.

Groningen, 1874.

121 LanriUard (D. L\), De zeven hoofdzonden. Amsterdam, 1871.

122 Loenen Martinet (./. van), Het Fatalisme in onze jongste letterkunde. Haarlem, 1891.

123 Manen (I)r. //". C. van), Bovennatuurlijke godsdienst. Naar liet Engelsch. Sneek, 1876.

124 Mannen (W. •/.), Het Christendom en de vrouw. Historiscbapologetisehe studie. Leiden, 1877.

125 Maronier (J. II), Kerkleer en Christendom, Gedachten van Theodore Parker. Utrecht, 2 exempl.

Sluiten