is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61!) F.Hot (George), Felix Holt, dn radikaal. Snerk.

. f)e molen van Dorlrote. Sneek. C2J . Adam Bede. Sneek, 1885.

022 Elimbetli. Ada van Yeele. Amsterdam, 1873. 2 exeinpl.

. Arend. Deventer, 1880.

624 Elite, Hermine. Schoonhoven, 1852. 2 dln.

025 Elise. Door de schrijfster van „Te laat* Rotterdam, 1877. • >26 Ellk (Mn.), He Familie ('lifton. Amsterdam, 1854. (>27 Erkman Ckalrian, De Loteling. Schiedam. f'28 . Waterloo. Schiedam.

62!) Eic/mlndh (X. voh), Ganzen Lize. Amsterdam, 1887.

630 Treytag (Gust), Debet en Credit. Rotterdam.

631 (.aederl: (k. Th.) Reuter-reli(|uiën. Met eenc voorrede- van l>r. h. Laurillard. Leiden, 1885.

632 Gutzkow (Kart), Uriël da Costa. Treurspel. Amsterdam, 1870.

633 Haauutede (Prosper van), iSascha. Roman, 's Gravenhage. 2 dln.

63 f llar/e (■/. II. vnil ,/eHy |)e Schaapherder. Amsterdam, 1838 4 deelen.

r i ... ' ^et van llPt zeewijf en andere

verhalen. Amsterdam, 1854. 2 dln.

636 Hamerling (Roberi), Aspasia. Arnhem-Xijmegen, 1887. 2 dln. 0:i7 Amstn7al'ieaMCe)' Voorb^mule s,hel,e» in donkeren nacht.

638 Hambroek (Mej. E.), Tc laat. Amsterdam.

639 Jlaversckmidt (F.), Familie en kennissen. Schiedam, 1881.

640 Hetring, (P.), Indische schetsen. Leiden, 1886.

, Overijselscbe vertellingen. Leiden, 1886. 612 Heiberg (Hem.), Gij /.uit niet begeeren . ... Amsterdam.

, Titus Wettering. Amsterdam. 2 dln. 645 Hildebrand. Camera Obscura. Haarlem, 1858.

,'t'' . • ' vÜft»K jaa,-. Xoodige en overbodige ophel¬

dering van de Camera Obscura. Haarlem, 1887.