is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter dan zij bleek te kunnen doen. En een aan het leven ontworsteld dichterschap dat naast het zijne zou kunnen opkomen bleef zóó wel geheel buiten spraak.

Niet zoo nabij dus maar terug tot in de achtiende eeuw nog moesten die dichters grijpen die nu in de geschiedenis een steun zochten voor hun verzet tegen Goethe.

Dat verzet was gerechtvaardigd. Niet alleen als algemeen menschelijk maar wel bizonder als duitsch was het begrijpelijk dat een meer hartstochtelijke kunst, meer muziek en meer kleur, om uiting vroeg. Hoeveel te meer nu de tijd gunstig was en men overal in Europa

hetzelfde gebeuren zag.

De dichter op wien zij teruggrepen — de bloemlezing van George en Wolfskehl bewijst het — was Jean Paul Richter.

Jean Paul had niet als Goethe het als een hemel welvende hoofd waaronder zich de geheele wereld ordende, maar het heftig bonzende hart dat als het middelpunt van het heelal zich voelde, en naar alle zijden stralen spatte die het zonderling gekronkelde glas van