is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A pm van af mint n nit

M. • T Uil UI ^/Ullt 1 1 • M^r 1 V

bovengedeelte blijft ook vlak en de strook stof welke op het onderste gedeelte wordt gestikt, is f> cM. breed; ook moet men een opening laten waardoor de ceintuur wordt opgehouden.

Zorg er voor dat voldoende stof wordt aangesneden, opdat met het op elkaar naaien de afstand der punten E—N en 1 hetzelfde blijft zooals die is opgesteld.

De plaatsing van de ceintuur op den middenrug is van af de lange taille tot 1 cM. boven de korte taille en van voren cM. lager. De ceintuur is 5 cM. breed en de sluiting met 2 knoopsgaten achter elkaar. De borstzakken zijn 10 cM. breed en worden in den naad geplaatst.

De kleppen zijn in denzelfden vorm als het vlakke stuk en met knoopslui-

ting. De zijzakken slaan 2/3 = 26 cM. van af de armsgatdiepte en Ve van af de lijn D—M.

Deze modellen worden ook gedragen zonder vlakke stukken en dan loopen de opgestikte reepen stof door tot aan de schoudernaden. (Zie de stippellijn op het Figuur). De borstzakken worden dan in de lengte tusschen de opgestikte strooken geplaatst, zooals geeft.

Fig. 96.

Model „Norfolk". Jongeheeren Colbert met opgestikte plooien, ceintuur

en vlak bovenstuk.

de teekening aan-

De mouwen voor dit model zijn gewoon, met een klein splitje in den achternaad en 1 knoopje.