is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beoefende. De Société du Loo vereenigde dan op de Veluwe gedurende een paar maanden een honderdtal sportsmen van Engeland, Frankrijk en Duitschland overgekomen, wedrennen, schietwedstrijden werden gehouden en twee équipages „om pluim met pluim" te jagen, onder de meester-valkeniers Jan Bots en Adriaan Mollen, trokken dagelijks uit met de jachtvalken op de gehandschoende vuist.

Iedere équipage telde 20 a 25 afgerichte valken die bij het einde van het jachtseisoen werden in vrijheid gesteld, op enkele bizondere goede vliegers na, die men tot een volgend jaar behield. In 1842 werden met 44 valken 148 reigers gevangen, in 1849 met 22 valken er 188 buit gemaakt. De gevangen reiger werd, was hij niet al te erg gehavend, losgelaten na voorzien te zijn van een vangmerk. Zoo werd einde 1858 bij Oran in Algiers zulk een veluwsche reiger gevangen, die nog een koperen band om den poot droeg, waarop:

Royal Hawkingclub 1850. Loo, in the Netherlands.

Thans hebben de reigers van het Uddeler meer rust en kunnen zwevend zeilen in het ruime blauw, onbevreesd voor de valken van de Société du Loo en dreunt

de heide daar niet meer onder den hoefslag der rappe engelsche lmnters.

De parforce jacht, die omdat zij honden- jacht- en rijsport in zich vereenigt, zeker thans boven aan den ladder van den jachtsport staat, wordt ook ten onzent met animo en succes beoefend.

Aan de welwillende mededeelingen van Mr. S. B. W. Graaf van Limburg Stirum, master van de Koninklijke Veluwsche Jacht vereeniging dank ik het hier volgende over dien tak van sport, die hoogst interessant maar voor velen met mij een gesloten boek is.

O

In 1874 begon Graaf Ilenry Bentinck van Middachten, met een

meute engelsche fox-hounds op de Veluwe, vos en hert parforce te jagen naar engelschen trant. In 1876 werd dit voortgezet door de zich toen constitueerende Veluwsche Jachtvereeniging met Baron W. de Constant Rebecque als voorzitter en Ridder II. F. Huyssen van Kattendijke als master; gejaagd werd van October tot April met 12 koppels fox-hounds, liet costuum was de roode rok. In 1882 heeft deze vereeniging opgehouden te bestaan en werd de meute verkocht.

Baron W. van Ileeckeren van Englmyzen begon in 1891 opnieuw, schafte zich een meute van 10 koppels beagles aan en stichtte de „Gelria hunt." De vossen "kwamen uit Frankrijk, de dwinger was op Sonsbeek en tweemaal werd

Valkenjacht in China.