Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en uit hun tijd dagteekent de baan van Blackheath, langen tijd de eenige in Engeland.

Yan Jacobus VI is bekend een ordonnantie waarbij zware inkomende rechten worden gesteld op het invoeren van golf ballen uit Holland.

Was dan het spel uit Holland afkomstig?

Zeker wel een spel, dat er mede overeenkomst had en dat wij terugvinden op vele oud-Hollandsche schilderijen, waar het op het ijs gespeeld wordt. De ballen waren waarschijnlijk dezelfde — van vederen met een lederen omhulsel — en van klein model; ook de stokken, die wel in oud-Hollandsche gedichten »Schotse klieks« = Scotch cleeks, genoemd worden. Doch de omstandigheid dat het spej gespeeld kon worden op een druk bevolkte ijsbaan, sluit reeds de gedachte uit} dat dit hetzelfde spel als het Schotsche geweest is. Daarbij is de leus »Far and Sure« en voor een bal, geworpen met een snelheid, die hem van 150 tot 200 Meter voortbeweegt, zouden al die deftige oud-Hollandsche burgers en burgeressen die zich op het ijs vermeien, spoedig ruim baan hebben gemaakt. Opvallend is het echter dat dit spel op het ijs zoo algemeen is geweest; dat de stokken geheel

gelijken op die, die nog in dezen tijd in Schotland in gebruik waren, en tevens dat deze stokken en ballen in verzamelingen van Hollandsche oudheden in het geheel niet voorkomen. Schrijver dezes althans heeft nooit een oud-Hollandsche in handen gehad. Mocht een vriendelijke lezer van deze regelen hem er een kunnen bezorgen dan wil hij gaarne de allerbeste nieuwe schotsche daarvoor in de plaats geven, van den besten maker en zoo goed afgewerkt dat deze lezer nog dit jaar had kunnen mededingen in het amateur championaat, dat bij afwisseling op 4 Britsche banen en, dit jaar, te Sandwich gespeeld werd.

Het bekende kolfspel binnen 's huis heeft met Golf niet anders gemeen dan den naam; en een zekere analogie in den vorm der stokken.

Golf wordt gespeeld op een groote grasvlakte met zandigen bodem, waar het gras niet al te weelderig groeit en spoedig opdroogt na regenbuien, liefst op zacht, heuvelachtig terrein en met zandgaten als hindernissen. De baan is zoo aangelegd, dat een goed speler de hindernissen kan ontgaan door in de richting

Sluiten