is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig hebben de jongens, niettegenstaande de onverschillige houding en

zelfs de tegenwerking van de opvoeders, dit begrepen. Maar het wordt tijd, dat

de paedagoog den weg volgt, dien de leerlingen hem hebben aangewezen en die goed blijkt te zijn.

Opdat het bewaarheid blijve :

Gij frissche jeugd, vol moed en kracht Echt-Hollandsch nog van aard en zeden,

Gezond van hoofd en forsch van leden,

En eens — het beter nageslacht!

De Amsterdamsche dichter Lucas Pater, heeft over de jeugd dichtende de klacht geuit: „Wat zijt gij kort van duur!"

Daarom make men van de jeugd een beter gebruik, opdat er bij de latere opvoeding nog iets overblijve van dat genotvolle,

ja zalige jongensspel.

Men breke de fundamenten van het gebouw niet af, dat men bezig is op te trekken.

liet gebouw is de opvoeding, de fundamenten worden door de lichaamsoefening, door het spel gevormd.

Menes agitat molem: De geest beweegt de wateren. Dat men dit woord van Virgilius indachtig zij.

Amsterdam.

C. M. J. Muller Massis.

') Muller Massis zond mij Woensdag 11 Juli 1900 dit korte opstel, waar ik hem om gevraagd had, want Muller Massis naam kon in een boek over sportonderwerpen niet gemist worden! Eenige dagen daaina kwam het bericht van zijn ziekte en toen de drukproeven reeds gereed lagen volgde Zaterdag 21 Juli de doodstijding. Het is met een gevoel van verklaarbare piëteit, dat ik het laatste opstel dat mijn vriend Massis schreef, een plaats geef in dit sportmilieu.

J. F.