Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer wij in de volgende regelen willen beproeven een jnist overzicht te geven van de beoefening van liet schermen en haar betrekkelijken vooruitgang in Nederland, dan dienen wij in gedachten terng te gaan tot den tijd, toen ons land nog onder Fransche overheersching stond.

Aan de Fransche natie dankt Nederland zijn eerste kennismaking met een der schoonste takken van sport, welke op heden nog vele beoefenaaars vindt, de

Ongeveer in het jaar 1814, na afschudding van het Fransche juk, bloeide in ons vaderland de schermkunst in het leger.

Allerwegen werd het schermonderwijs in de Fransche taal gegeven; door de Nederlandsche instructeurs echter over het algemeen met een zeer gebrekkige Fransche uitspraak, wat tengevolge had, dat de beoefening er zeer onder leed; mede door het gemis aan verspreiding van juistere begrippen omtrent de schermkunst, maar bovenal, bij gebrek aan

een degelijke schermhandleiding, die in en voor het Nederlandsche Leger destijds niet bestond.

Op uiteenloopende wijze toch werd de schermkunst onderwezen, hetgeen geen gering beletsel opleverde tegen de uitbreiding dezer bij uitstek schoone lichaamsoefening.

Al gaandeweg verflauwde zij dan ook; daarop kende men de schermkunst ruim een kwarteeuw lang slechts bij naam.

edele schermkunst.

XVe eeuw.

Sluiten