Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betwistten den Hollanders de prijzen, ook de kampioenschappen, waardoor we het zeldzame schouwspel te genieten kregen, dat een buitenlander als de beste Hollandsche looper op de 100 M. gold! Op den korten afstand wint de Belg Pooters, in 11 V5 sec. Kellenbach volgt met 2/6 sec. langer.

Het volgende jaar is liet weer Sparta dat internationale wedstrijden geeft. Op de 100 yards wint Beatton (Engelschman) in 102/3 sec., wat record is voor een Nederlandsche baan. Hij wint ook de 100 M. in 104/5 sec. De Duitsclier Doerry is tweede in 11 sec. V. d. Rivière (Amsterdam) wordt derde in denzelfden tijd, die record wordt voor Nederland.

V. d. Rivière is het volgende jaar op Sparta s wedstrijden gelukkiger en sneller; hij wint de 100 yards in 101/5 sec, daarmede het record met Vs sec. slaande. In het kampioenschap van Nederland, 100 M. werd de Amsterdammer geklopt door

(r. Buft. J. L. Swets.

den Rotterdammer de Reidt in 11 Vs sec. Den volgenden dag te Scheveningen neemt hij geduchte revanche en slaat den Engelschman Elson en Reidt op de 100 yards.

In DG en 97 worden er geen wedstrijden op den korten afstand gehouden. Eerst in 98, als de N. A. B. er toe overgaat provinciale en nationale kampioenschappen te organiseeren, trekken onze sprinters hun schoenen weder aan. In het oosten te Nijmegen, wint Victoria liet oostelijk kampioenschap der 100 M. in ll3/5 sec., een goede tijd op een slechte baan. In de nationale kampioenschappen te Baarn verloopen, is Moreau (Amsterdam) eerste in 11 s/B sec., ook al geen slechte tijd, daar er gestart wTerd in een bocht der baan.

De beste tijd in de laatste jaren gemaakt, is die van den Rotterdammer de Bij, die in 1898 te Scheveningen in 11-/5 sec. kampioen van Nederland werd. Gelderman was het volgende jaar de held. In een wedstrijd, uitgeschreven door

Sluiten