Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die plaatselijke verordeningen bestaan, de dierenbescherming werkt reeds sinds tientallen jaren haar goeden arbeid in Nederland, maar dagelijks kan men afgebeulde en geranselde kleine trekhonden gespannen zien voor groote karren, waar de baas permanent op zit naast zijn groote broer, en die uwe aanmerking over hun beestachtig gedrag grijnzend beantwoorden met een stokslag op den hondenrug.

Wellicht zal het eenmaal worden wat Countess Malmesburry zeker met het geestesoog zag toen zij, sprekende over de hondekarren in Holland schreef': 0

»The size and draft of the carts and weight of the loads and harness are all regu>lated by law in Holland, the loads beeing in proportion to the weight of »the dogs«.

Maar voorloopig is dat nog niet het geval en worden de plaatselijke verordeningen niet als bij uitzondering gehandhaafd; houdt ze op den langen weg maar eens tegen om procesverbaal op te maken, als die hondenkarren u voorbij rennen, noodigt de eigenaars maar eens uit 0111 af te stijgen! zij lachen wat 0111 u, slaan maar weer op den hond en denken er niet aan om u gelegenheid er voor te geven .... Op alle vier de zijden van de kar met letters van 15 centimeters volnit naam en woonplaats geschilderd, zoude een van de allereerste verordeningen moeten zijn. In de gemeente Keerde waar schrijver dezes metterwoon gevestigd is, wordt de vergunning tot het rijden met wagens, waaraan honden als trekkracht zijn gespannen, eerst gegeven wanneer naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders blijkt, dat de aanvrager voor zijn bedrijf werkelijk behoefte aan zulk een voertuig heeft, hun wordt dan een permissiekaart verstrekt, die op eerste aanvraag vertoond moet, worden aan bevoegden, terwijl die vergunning direct ingetrokken en kar en hond verbeurd verklaard worden, zoo de gebruiker in strijd handelt met de bepalingen, waaronder natuurlijk het verbod om op het voertuig te zitten, opgenomen werd.

De beste verordening in. i. zoude wezen, dat van de Lauwerzee tot de Schelde geen hond als trekdier gebruikt mocht worden, is dit echter een noodzakelijk misbruik, dan worde de statuur van den trekhond en zijn lichaamstoestand bij de wet geregeld, het slaan van aangespannen honden, zwaar gestraft en de honden zelve twee of driemaal per jaar door'sRijks veeartsen gekeurd, om bij ongeschiktheid verbeurd verklaard of afgemaakt, en zoo zij in uitgeputten of ziekelijken toestand verkeeren, voor rekening van den eigenaar verpleegd te worden.

Waarlijk, meer dan klasse I en klasse II heeft klasse 111 hulp en steun noodig, want „untold horrors" worden er geleden door de paria's in de hondenwereld, helaas, evenals.... door de paria's in de menschenmaatschappij, zoodat »nienschenhervorming« wel vooraf zal moeten gaan wil de hervorming in het lot van den hond in waarheid doorbreken.

*) vÖn a bike in the Boscli.77 Badminton Magazine 1899 p. 380.

Sluiten