is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gileppe, in 1886 te Luik.

Daarna was liet, evenals met de tweeën, de roeivereeniging xle Amstel«, die, met haar oude twee in de boot als basis, waaraan waren toegevoegd roeiers als II. G Vorkink, F. J. van der Kolk, F. D. Alta of H. B. Huijsmans, een geduchten vier op de baan bracht, die meestal den eersten prijs veroverde, al moest

hij een paar malen in Oude vier //Nereus// 1893 en 1895.

1891 het hoofd buigen

voor den als oude vier uitkomende junior-vier van »Nereus«, de II.IÏ. A. K. \an Leeuwen, II. Dyckmeester, J. C. E. Molir en G. H. Mulder, die in datzelfde jaai het nummer »dollen Vierer Seniores« voor inriggers te Hamburg wisten te winnen.

De sterke Nereus-vier van 1893, 94 en '95 bestaat bijna uit dezelfde roeieis: in 1895 en '95 de II.H. A. K. van Leeuwen (slag), J. C. E. Mohr, J. G. J. Blaisse en Cl. H. Mulder, terwijl in '94 de boegplaats werd ingenomen door den

Heer L. C. M. Steger.

In 1894 overwonnen zij de sterke Amstelvier: Vrouwes, 01digs, Alta,Huijsmans, die nog weer eens de riemen ter hand genomen hadden. In 1895 moesten zij in Haarlem wijken voor den Triton-vier, de bekende, die in 1896,

'97 en '98 in Nederland alle prijzen weghaalde. Het waren de II.H. J. G. Moltzer (slag), L. E. Brandt, 0. Lulofs, C. Hartog (boeg) en D. F. van Duyl (stuurman en trainer); het was de ploeg »Scliering en inslag«, die zoo één geheel was, en zoo gemakkelijk samenroeide, dat het scheen alsof ze bijna niet aan de riemen trokken en men het zich bijna niet voorstellen kon, dat het zoo hard ging,

ai werd het steeds ondervonden.

Oude vier „Triton//.