is toegevoegd aan uw favorieten.

"Gooiland"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e Klasse Dicotyleae.

Ie Onderafd, Choripetalae (incl, Apetalae),

le Reeks. Amentaceae.

Cupuliferae.

Alnus glutinosa Gaertn. Langs slooten, Meent Bussum.

Betula alba L. Op de heide geplant en verwilderd. Carpinus Betulus L. In 't bosch van Bredius, Naarden.

Castanea vesca Gaertn. Zandbergen.

Corylus Avellana L. Bosch van Bredius, Naarden.

Fagus sylvatica L. Id.

Quercus Robur L. Id. en anderen, aangeplant.

Juglandaceae.

Juglans regia L. Op boschgvond, Zandbergen.

Myricaceae.

fMyrica Gale L. Nabij een sloot, Meent Bussum, plaatselijk.

Salicaceae.

Salix alba L. Langs een sloot Naarden—Bussum. „ Caprea L. Langs een sloot op Zandbergen. ,, cinerea L. Meent, Bussum.

,, purpurea L. Drafna bij Naaiden.

,, repens L. In de zanderij Bussum—Hilversum. ,, viminalis L. Langs een sloot op Zandbergen.

2e Reeks Urticinae.

Urticaceae.

Cannabis sativa L. Spiegel bij den 's Gravelandschen weg nabij den vijver.

■\Humulus Lupulus L. Galgensteeg, Naarden. \Parietaria officinalis Ij. In een haag te Laren.

Urtica dioica L. Straatweg Jan-Tabak, Naarden. | „ urens L. Straatweg Bussum—Naarden.

Ulmaceae.

Ulmus campestris L. In lanen, Bussum (aangeplant.) 3e Reeks Polygoniae.

Polygonaceae.

\ Polygoniim amphibium L. Op vochtig zandig

bouwland, Zandbergen, f „ aviculare L. Stationsweg, Bussum.

„ Convolvulua L. Zandig bouwland,

„ Zandbergen.

,, Fagopyrum L. Langs wegen , Baarn.

f „ Hydropiper L. Zanderij Bussum—Hil¬

versum.

,, lapathifolium L. Op een akker te

Laren.

„ laxum Rchb. Langs slooten, ver¬

lengde Oosterstraat, Baarn. ,, minus Iluds. Bouwland stationsweg,

Bussum.

,, nodosum Pers. Bouwland, Zand¬

bergen.

f ,, Persicaria L. Id.

f Rumex Acetosa L Tusschen hakhout, Jan-1 abak— Naarden.

f ,, Acetosella L. Zanderij Bussum—Hilversum. „ crispus L. Sloot bij den watertoren,Bussum. ,, IlydrolapatJium Huds. Sloot langs Swa-

nenburg, 's Graveland.

„ oblusifolius L. Straatweg Jan-Tabak— Naarden.

f ,, pratensis M. et K. Tusschen hakhout, Rotonde Blaricum.

4e Reeks Centrospermae.

Chenopodiaccae.

Atriplex lalifolia Whlb. Bouwland, Trompenberg, Hilversum.

Blitum glaucum Prod. Bouwland, Blaricum. Chenopodium album L. Op zandig bouwland, Trompenberg, Hilversum. * ,, bonus Henricus L.

„ ficifoHurn Sm. Zanderij Bussum—

Hilversum.

„ glaucum L. Op zandig bouwland,

Laren.

,, polyspermum L. Wilhelminapark,

Baarn.

Salicornia herbacea L. Meent, Huizen.

ISalsola Kali L. Idem.

Amarantaceae.

Amarantus Blitum L. Trompenberg, Hilversum.

Caryophyllaceae.

f Agrostemma Githago L. Bouwland, Zanderij, Bussem—Hilversum.

Arenaria serpyllifolia L. Grintweg Bussum—Hilversum.

Cerastium arvense L. Straatweg Laren—Blaricum. „ glomeratum Thuill. Bouwland, Trompenberg Hilversum.

„ triviale Lk. Straatweg Bussum—Gooisclie Boer.

Corrigiola littoralis L. Bouwland, zanderij Bussum—Hilversum.

Holosteum umbellatum L. Wilhelminapark, Baarn. Honkenya peploïdes Ehrb. Strand Valkeveen Illecebrum verticillatum L. Zanderij Bussum— Hilversum.

Lychnis diurna ISibth. Beschaduwde zandgrond, Zandbergen.

„ Flos cuculi L. Vochtige boschgrond,

Zandbergen.

„ vespertina Sibth. Tusschen hakhout , Valkeveen.

Malachium aquaticum Fr. In vochtige kuilen, Zandbergen.

Moehringia trinervia Clairv. Nabij den overweg der spoorbaan, Baarn.