Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÓÓR eenige jaren had het en reeds mijne aandacht getrokken, nu zag ik het weder in het Museum van het Trocadéro te Parijs onder de gipsvormen, die van de Italiaansche beeldhouwkunst vertellen: een Kinderkopje uii de 15de eeuw.

Openbaring van onschuld en vrede, van vragend en vertrouwelijk aankijken van de wereld, schijnt het een zegenwensch te willen opwekken, waarbij wij biddende handen beschermend opheffen over een kunstwerk Gods.

Aanvallig jongsken, wat zijt gij geworden? Zijt gij vóór vijf eeuwen als vriendelijk kind uit deze harde wereld weggenomen? Of heeft eens een oud man, gebukt onder den last des levens en van alle kennis der boosheid, uw marmeren vormen weemoedig aanstarend gezucht, ben ik

dat geweest?

Alle herinnering aan u is uitgestorven, maar eeuw aan eeuw ziet gij den voorbijganger vriendelijk aan, als toen — zóó lang geleden uw Engel zag het aangezicht des laders die in de hemelen is en Hij u zegende. Maar daar staat gij als herinnering aan het eeuwig kinderlijke, het jonge geslacht, dat telkens weder de oudere vóór zich uitdrijft en aan hen vraagt: zegen, leiding, waarschuwing, voorbede, en dat door den Heiland genomen is onder de hoede van Zijn verdedigend woord : „Ziet toe, dat gij niet één van deze kleinen veracht."

En gij predikt ons, dat, wanneer het kind zich tot knaap, tot jongeling, tot man ontwikkelt, blijven kan en moet — taak, die inspanning en gebed vordert — dat ware, ongekunstelde, vertrouwelijke, dat uit kinderoogen ons toestraalt en ons doet danken, dat de mensch, die oud wo^dt en voorbijgaat, bestemd is tot eeuwige jeugd en zich opgenomen kan voelen in het verbond met Hem, die het jonge geslacht gezegend heeft, opdat geheele volken Hem toebehooren en door gehoorzaamheid eeren zouden.

L. C. SCHULLER TOT PEURSUM.

C had en heb ik lief, mijn tweede Vaderland,

frjn het Verbond van Christen-Jongelingen!

t~Haat, Heer, Uw trouwe gunst en sterke rechterhand,

r/jchoon onverdiend, hen verder steeds omringen;

frjn schenk op 't gouden feest des Geestes rijksten stroom;

^iets breng hen van de wijs, behoud hen vrij en vroom! •

ALBERT ROOSEBOOM.

Sluiten