is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe moeten onze klanken Met al de kracht der jeugd

Der eeuwen Koning danken,

Wiens heil ons thans verheugt!

Hij schenkt na vijftig jaren Een heerlijk vreugdefeest,

En is — ook in gevaren — Dezelfde steeds geweest.

Vervlogen is 't verleden — Wij zien het dankend na,

En 't sta in 't feestlijk heden Als blijk van God's gena!

Het leer' ons verder trekken: „Eén Koning voert ons aan" —

Zijn roepstem blijv' ons wekken Om moedig voort te gaan.

Die Koning blijft regeeren! Wij zijn in Godes hand,

Wat zou ons kunnen deren,

Zijn Woord is onderpand.

Wij zullen triumpheeren,

Zijn liefde' is onze band,

De toekomst is des Heeren, — Ja, ons Verbond houdt stand!

Well en Ammerzoden, Mei 1903.

B. TICHELMAN.

gebouw der christelijke jongelings-vereeniging „excelsior" te amsterdam.

FEESTLIED.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hebr. 13:8.

,,Komt, reiken wij elkander" .Zoo klinke 't oude lied,

Want wat hier ook verander', God's trouw verandert niet!

Hij heeft Zijn liefde en zegen Zoo mild ten toon gespreid,

Hij heeft op wond're wegen Ons trouw verbond geleid.

gebouw der christelijke jongelings-vereeniging te 's-gravenhage.