is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de kroon

Van haar geslacht, de schoonste waterbloem Van Hollands week moeras, de roem Van 't aadlijk huis te Poelgeest,"

zooals Beets haar idealiseert, die in den nacht van 21—22 Sept. 1392 in Den Haag vermoord werd, (zie pag. 63), doet ons een meewarigen blik slaan op deze plek, waar alleen de naam nog is overgebleven als herinnering aan het oude slot. Groote gebeurtenissen of namen van bekende personen zijn verder niet aan deze plek verbonden.

De natuur van het landschap en van de streek blijft dezelfde: steeds een afwisseling van nette, welvarende hofsteden aan beide zijden van den Rijn en daarachter Hollands schoonste weiden, waarboven zoo hier en daar de kerktorens uit de dorpen ten he mei spitsen. Alles is er groen en frisch van kleur, en de door olmen belommerde straatweg, de tuintjes met vruchtboomen, afgewisseld met enkele villa's, geven

Bij Alfen nemen de huizenrijen de dichtheid aan van een welvarend vlek, aan beide zijden van den Rijn gebouwd. Alfen is een nijver plaatsje zonder oude gebouwen en met onderscheidene fabrieken. De fraaie en flinke Katholieke Bonifaciuskerk is in 1885 —86 opgetrokken.

Zwammerdam vormt een klein, stil plaatsje, met weinig nijverheid of handel. Doch Bodegraven, dat hierop volgt, heeft een drukke kaasmarkt. Niet minder dan 300 boerenwagens ziet men hier in den vroegen zomermorgen hun zuivelprodukten aanvoeren. Beide plaatsen hadden in 1672 veel te lijden van moord en plunderingen der Fransche troepen. Bodegraven, hoewel reeds in de 11e eeuw bekend, is een nieuw dorp. In 1870 toch is dit plaatsje geheel door brand vernield. Een groote sluis in den Rijn scheidt hier het water van Rijnland van dat in het Grootwaterschap Woerden.

Het landschap blijft hetzelfde karakter langs den Rijn behouden. Langs de Wierikkerschans, in 1673gebouwd, en Nieuwerbrug, met veel klompenmakerij, naderen wij weldra Woerden. Vóór wij het stadje bereiken, komen wij in een buurt van steen- en pannenbakkerijen langs den Rijn, een arbeiders voorstadje van Woerden.

Klein Poelgeest te Koudekeik.

iets rustigs aan den landschapstoon.