is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2en October 1436 stierf Jacoba op Teylingen; haar lijk werd overeenkomstig haar rang 'en liooge geboorte naar Den Haag gevoerd en in de hofkapel, in het graf van Hertog Albrecht van Beijeren, bijgezet. Met haar dood verloor Teylingen weder den vorstelijken gloed, waarmede het slechts kort had geschitterd; de naglans der herinnering bleef als een zacht avondrood zweven om den burcht

en waart thans nog rond om de eenzame ruïne.

* *

#

Wij keeren terug naar den hoofdweg in Sassenheim en zetten onzen tocht voort naar Lisse. Het landschap, dat wij doorwandelen, is in hoofdzaak hetzelfde

Tulpenveld te Hillegom.

als vóór Sassenheim: bollenland, door weilanden afgewisseld, met enkele gebouwen der kweekers en boerenhuizen daartusschen, de weg en weilanden met smalle hagen van houtgewas omzoomd. Zoo komen wij voorbij het Huis Ter Spekken, eertijds een buitenplaats, doch thans een boerderij, voorbij de R. K. kerk, in het geboomte even buiten de kom van het dorp gelegen, en bereiken daarna het welvarende dorp Lisse, welks dorpsstraat, die in 1725 met klinkers geplaveid werd, aan beide zijden met linden is omzoomd, waarachter de nette huizen, meestal van één verdieping, zich in burgerlijken eenvoud als het ware verschuilen. Lisse is in hoofdzaak gebouwd langs een paar elkander kruisende wegen, de