Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dans la cité sainte, Ni stéles, ni cippes: Tulipes, jacinthes, Jacinthes, tulipes. Des parfums, des teirites, Eldorado type Pour un Aristipe,

Pour un des Esseintes: Tulipes, jacinthes.

III. VAN HAARLEM NAAR OVERVEEN OVER ELSWOUD

EN NAAR ZANDVOORT.

Wie, die Haarlem bezocht, heeft niet den Zijhveg bewandeld, welke naar Overveen leidt? Vroeger was deze weg aan den zuidkant geheel begrensd door bollenlanden met hun eigenaardige schuren en nette bloemistenvilla's, terwijl aan den noordkant op de groene velden de bleekerij zich gevestigd had. Doch in de laatste kwarteeuw is deze weg met zijn sclioone landzichten schier geheel door moderne huizen, op enkele gedeelten zelfs aan elkander gebouwd, ingenomen.

Langs dezen nog altijd vriendelijken, veelal schaduwrijken weg bereiken wij het dorpje Overveen, eigenlijk Tetterode (= kleine rode), een net, rustiek gelegen plaatsje aan den binnenkant der bosschen, die als tegen het duin gelegd zijn.

Volgden wij van hier den straatweg naar Bloemendaal, gelijk meest geschiedt, dan zouden wij een aangename, boschrijke wandeling hebben langs een reeks van villa's en buitens, aan den binnenkant tegen en half op het duin, van waar men verrukkelijke vergezichten heeft over het lage, vlakke, grasrijke Holland en op Haarlem met zijn St. Bavo. Op dezen weg zullen wij echter later aankomen. Wij slaan thans bij Overveen links om en wandelen voorbij het vriendelijke R. C. dorpskerkje, met de bollenvelden van Haarlem aan de linkerhand en boschrijke buitens aan de rechterhand, tot over de Brouwersvaart. Hier slaan wij den weg in naar het duin, en rechts gaande staan wij na eenige minuten voor een kleinen waterplas, rustig gelegen in een door boschrijke heuvels omlijste duinkom. 't Is een woest stukje natuur, dat donkere meertje, te midden van kreupele dennen en het stuivend duin, een plek, waar men zich gaarne neervlijt in het schrale gras op den oeverrand of op de duin-

16

Sluiten