is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe lang die toestand geduurd heeft, valt niet te zeggen. Maar dit weten wij wel, dat in dien tijd de waterwolf al krachtig aan oevers en wallen begon te knagen. Vooral bij winter- en herfststormen werden de binnenwateren onrustig en met woede beukten zij tegen de weeke oeverlanden, die hen moeielijk in bedwang hielden. Dan sloegen er niet zelden geheele stukken lands los van het laag veen en met de planten, die er op groeiden, met de wilgestruiken of -boompjes en de elzen, geleken het drijvende eilanden, die daar rondzwierven op de golvende meren. De Romeinsche geschiedschrijvers maakten al melding van dat

liet vroegere West-Indische Huis, op den Singel.

zonderlinge verschijnsel, hetwelk hun vrees aanjoeg, toen zij met hun vloot over het Meer Flevo en langs de Wadden naar den moni der Wezer zeilden. Hieruit kan men afleiden, dat in dien tijd de periode van landverlies in deze gewesten al werd opgemerkt.

Toch was zij al veel eerder aangevangen. In een vroeger tijdperk — wanneer — valt niet te zeggen was dat Amestelle zelfs een boschrijke streek. Toen lag het haf achter de duinen, dat wij vroeger in zijn ontstaan hebben geschetst, grootendeels droog, hoewel het niet aangevuld was met veen. Doch het water

22*

lang die toestand geduurd heett, valt met te zeggen. Maar dit weten wij it in dien tijd de waterwolf al krachtig aan oevers en wallen begon te . Vooral bij winter- en herfststormen werden de binnenwateren onrustig en •ede beukten zij tegen de weeke oeverlanden, die hen moeielijk in bedwang . Dan sloegen er niet zelden geheele stukken lands los van het laag veen