Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk te Amsterdam, voorheen St. Catharinakerk geheeten, mag wel de hoofdkerk der stad genoemd worden, hoewel zij niet de oudste brieven heeft. De Oude of St. Nicolaaskerk en ook de Nieuwezijdskapel of Heyüge Stede dagteekenen van vroeger tijd. Maar bovenal heeft de Nieuwe Kerk beteekenis, doordien onder haar gewelven de kroningen en begroetingen van ons \ orstenhuis plaats hadden, een plechtigheid, die wij het laatst zagen in Sept. 1898 bij de kioning "san

Koningin Wilhelmina.

De bouw der Nieuwe Kerk werd in 1414 aangevangen. Doch reeds in 1421, nauwelijks voltooid, werd deze kerk een prooi der vlammen bij den brand, die

De Nieuwe Kerk in het begin der zeventiende eeuw. Ets door C. Jz. Visscher.

de stad teisterde. Spoedig was zij weder opgebouwd, doch in 1452 en vooral in 1645 werd de kerk gedeeltelijk weer door branden beschadigd, zonder geheel te worden vernield. Het jeugdige Amsterdam, bloeiend en opkomend, deed telkens spoedig het kerkgebouw weder herstellen, doch het gevolg hiervan is, dat door die verbouwingen in verschillende tijden, zoowel in- als uitwendig, onderscheidene stijlvormen naast elkander voorkomen. Evenwel schaadt dit aan den algemeenen indruk van het gebouw als ensemble niet; integendeel wordt de rijkdom er door verhoogd.

Sluiten