Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. Het groote gedeelte, ook wel Bergsche Veld genaamd, gelegen t. Z. der Nieuwe Merwede, van Altena gescheiden door de Bakkers- en Bleeke Killen, t. Z. grenzend aan het Oude Maasje en den Amer. Het is door een bandijk langs den linkeroever der Nieuwe Merwede tegen deze rivier beschermd. De groote massa's grond uit de Nieuwe Merwede opgebaggerd, werden in de killen gestort en nu, na de tot stand koming van den nieuwen Maasmond, ook een doorloopende bandijk langs den Noordelijken oever van den Amer is gelegd, zal de Biesbosch met zijn uitstekende gronden dus in veel betere hoedanigheid dan weleer, weldra geheel op het water heroverd zijn.

In het Oostelijk gedeelte vormen de bekadingen, bij eenige vereenigd, waterschappen of behooren tot die van het Nieuwland van Altena. Het Noordelijk gedeelte t. Z. van de Nieuwe Merwede behoort grootendeels aan het Kroondomein.

Het land aan den anderen oever is bebouwd, vruchtbaar, welvarend land. Hier liggen aan de rivier de dorpen Sliedrecht, Hardinxsveld, Giessendam en aaneengebouwd in lange straten langs de rivier, uren gaans ver, evenals aan «de Noord».

Maar deze dorpen zijn minder persé industrie-dorpen dan die tusschen Rotterdam en Dordt.

In Alblasserdam, Kinderdijk en Slikkerveer bloeit het bedrijf van scheepsbouw en wonen de geslachten der scheepsbouwers, wier roem ver over onze grenzen gaat.

In déze dorpen en in Werkendam, aan den anderen oever, wonen echter de groote aannemers, krachtige durvers van reuzenwerken.

Velen zijn met niets begonnen, als schippers op een baggerschuitje, waarmee zij klei gingen graven in den Biesbosch en het Bergsche Veld, en zij hebben met geweldige wilskracht en met krampachtige volharding zich opgewerkt. Zij begonnen kleine werken aan te nemen, herstellingen aan rivierdijkjes, uitgravingen , bepoldering, zich opofferend voor den arbeid, maar nauwgezet en eenvoudig, hebben zij zich opgewerkt tot groote ondernemers, bekend in alle werelddeelen waar groote werken uit te voeren waren. Zij, de mannen van zwoeging en durf, hebben onze zware spoorbrugpeilers gebouwd, hebben onze kanalen uitgegraven, onze dijken gelegd, onze groote gebouwen gezet; zij zijn

Sluiten