Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heldere lucht. Het gebouw bezit echter geen architektonische waarde. De oudere deelen zijn door opvolgende verbouwingen verminkt, maar erger zijn nog de smakelooze torens, later aan het slot toegevoegd: klompen roode baksteen, die vloeren tegen hun grauwe omgeving.

Op enkele minuten van het dorp Heeswijk ligt liet R. K. Seminarium der Abdij

van Bern, op eenigen afstand van den weg in 't geboomte.

Waar de spoorweg onzen rijweg kruist, ligt het dorp Vechel, een flink gebouwd, stedelijk dorp, van de Aa doorstroomd, met fabrieksnijverheid. Men is hier in het „kalverland" of „kuuskensland", zooals men in Brabant zegt. Op korten afstand, oostelijk hiervan, ligt aan den

Kapel der kruisheeren te Uden. Spoorweg Uden, een gl'OOt dorp

met breede straat, door linden oveischaduwd, en met eengroot marktveld. De nieuw gebouwde, trotsche, Gothische keik heeft een lioogen, ronden koepel en twee torens aan den voorkant; zij maakt een giootschen indruk. Verder vindt men er onderscheidene geestelijke stichtingen : een klooster der zusters Bri-

gittinen en een kapel, die wegens een zoogenaamd wonderdadig beeld van de II. Maagd veel bedevaartgangers trekt; een klooster der kruisheeren en een gesticht van den II. Carolus Boromeus.

Wij keeren terug naar Vechel en vervolgen den weg naar het zuiden. Na vele gehuchten gepasseerd te zijn,

bevinden wij ons in het groote v t „

° Kasteel te Gemert.

dorp Gemert, in de lengte langs

de straat gebouwd. Hier heeft de hand weverij het langst standgehouden, hoewel zij vermindert en evenals elders door fabriekindustrie wordt vervangen. Vroeger werden hier wel 1000 handwevers gevonden, die tehuis voor fabrikanten arbeidden; thans vindt men er nog 400. Gemert was oudtijds een heerlijkheid, gezamenlijk

Sluiten