is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den dienst der huishouding en tevens, om gemaakte bouwplannen beter te kunnen uitvoeren, werd tot de restauratie van het gemeentehuis besloten en spoedig daarmede aangevangen. De gevel werd van pleister- en verfwerk ontdaan en teruggebracht in zijn oude gedaante; de koppen en saters zijn gerestaureerd; de baksteenen tusschen de zandsteenen pilasters zijn weer zichtbaar; de erker is weder afgescheiden van het overige en draagt op zijn top het beeld van een lansknecht van Maarten van Rossum, door Bart van Hove ontworpen. De beelden, die er oorspronkelijk op stonden, zijn niet hersteld.

Ook inwendig is het gemeentehuis geheel veranderd en een sieraad voor de stad geworden. Een smalle, eikenhouten deur voert ons naar de mooie vestibule, met een vloer van hardsteenen tegels en Comblanchien marmer; de lambrizeering is van gebakken tegels, met motieven, aan het plantenrijk ontleend. Rechts ziet men een gedenkplaat met het opschrift:

Senatus Populusque Arnliemiensis

Has Aedes Martini Rossemii Marescalei Gelri

Ao. Di. CIOIOCCCXXX ad Magistratus Usum Dedicatas Ao. Di. CIOIOCCCXCVIII Renovarunt.

* Daaronder ziet men op de tegels een uil met het onderschrift: Ne Jupiter Quidem Omnibus. De wachtkamer, de antichambre zijn rijk gemeubileerd in eikenhout, met eikenhouten parketvloeren en lambrizeering. De wanden zijn in getint pleister.

Maken deze kamers, met de toiletkamer en garderobe, een deftigen indruk, werkelijk grootsch is die, welken de Raadzaal maakt. Tegenover den ingang, waarbij roodmarmeren kolommen en pilasters, zijn de zetels van Burgemeester en Wethouders; daarachter is een groot tableau van inlegwerk, dat de groote markt voorstelt met een gezicht op den toren en het raadhuis, zooals het zich vóór 1830 midden op de markt verhief.

Boven de monumentale schouw hangt het door Willy Martens geschilderde portret van H. M. de Koningin. Die schouw zelf is een meesterstuk: de val, van laken, draagt in kunstnaaldwerk het wapen van Arnhem, dat op dezelfde wijze voorkomt op de ruggen van alle stoelen.

De boezem van de schouw wordt gedragen door hardsteenen saters; een gegoten ijzeren haardplaat stelt mede het wapen van Arnhem voor en is ontworpen door Bart van Hove.

Alles maakt een even rijken indruk. De eikenhouten parketvloer, de mooie