Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer oude nederzetting, die reeds in 828 als Hummele genoemd wordt, later Humila, een naam, waarvan de oorsprong onbekend is. Toch herinnert in Hummeloo niets aan die grijze oudheid: alles schijnt er nieuw te zijn. Die nieuwheid hindert echter niet aan de luchtige plaats, ruim en vrij gebouw, met zon en schaduw. Hummeloo is een veel gezochte zomerverblijfplaats, evenals Laag-Keppel.

Van Hummeloo kan men spoedig de bosschen van het grootsche buiten Enghuizen bereiken. De weg loopt door korenvelden en buiten Hummeloo ziet men weldra, tegen een achtergrond van zwaar geboomte en aan beide zijden er door geflankeerd, over een uitgestrekt grasveld het vorstelijk woonhuis, groot, vierkant, verrijzen, in Italiaanschen stijl, met enkele marmerbeelden op het van boven platte gebouw. De hoofdingang is in het park achter, tegenover den grooten vijver, onder een balkon, door zes statige zuilen gedragen, langs een langzaam glooiend terras, dat door rijtuigen bereden kan worden. Aan beide zijden van dezen oprit

staan groote, steenen leeuwen, en langs de kanten prijken keur van bloemen. Achter Enghuizen strekken zich mooie gazons uit met waterpartijen, door alleenstaande beuken en bosschen om¬

ringd, terwijl het schilderachtige jagershuis, op een eilandje gebouwd, een idyllisch plekje vormt. Historische herinneringen van beteekenis zijn niet aan dit gebouw verbonden.

De streek van Hummeloo en Keppel moet men niet voor één dag, maar voor dagen of weken bezoeken, om er het landelijk schoon te leeren waardeeren, want dat is niet in de eerste plaats te vinden langs de hoofdwegen, maar aan de zijpaden en de oude landwegen, die de velden en bosschen doorkruisen.

Hoe rustig dwaalde ik in de bosschen rond Door smalle berkenlanen, wier geglans Van verre scheen door 't llikk'rend loofgedans,

Wanneer de wind zich door 't geboomte wond.

Mij wenkten dennen, vast in zand'gen grond

Op heuvlen tronend, en in dein-kadans

Bewogen zich hun takken; — in een schans

Van groen kon 'k schuilen, waar geen mensch mij vond.

III. 17*

Kasteel Enghuizen bij Hummeloo.

Sluiten