Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Forum als het ware, waar oudtijds het gericht zat en executies werden uitgevoerd, terwijl er ook vanouds markten van levensmiddelen werden gehouden. Hier vindt men op een kruispunt van vier straten den zoogen. „blauwen steen", waaromheen vroeger veroordeelde misdadigers werden geleid en waar eertijds volksvergaderingen werden gehouden tot verzekering van de rechten der burgers. Op de marktdagen: Maandag, Donderdag en Zaterdag, als de vrouwen uit den omtiek hiei de produkten van veld, tuin, boomgaard of stal ter markt brengen, "\alt ons reeds bij een eersten rondblik op kleeding en volksaard in het oog, dat wij hier in een overgangsgebied naar het Brabantsche zijn.

Markt te Nijmegen.

Aan de Groote Markt, over 't geheel door flinke, moderne woningen omringd, trekt de Waag vooral de aandacht, in 1612 gebouwd voor waag en vleeschhal, met een mooien gevel in levendigen renaissance stijl, in 1885 geheel en met zorg gerestaureerd, toen ook de tegenwoordige vrij trap werd aangebracht.

In de onmiddellijke nabijheid zien wij den „kerkboog" en als wij dien gepasseerd zijn, komen wij aan de St. Stevenskerk. De oudst bekende naam van 'het terrein, waarop de kerk staat, en eveneens die van de Markt, is „Hundisborch", de N.W. helling van den Hunerberg, een stuk gronds, dat tot het Keizerlijk domein behoorde en door den Roomsch-koning Willem II in 1254 aan de stad

Sluiten