is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN UTRECHT OVER ZEIST, DRIEBERGEN EN DOORN NAAR WIJK BIJ-DUURSTEDE EN RHENEN.

Van Utrecht loopt de Arnhemsche straatweg naar het oosten, buigt zich om het Bilt-fort, dat de stad en de Hollandsche waterlinie van het oosten beschermt, en gaat in rechte lijn naar het Bilt toe. Dit is een van de veelbezochte wandelwegen uit den omtrek van Utrecht en op schoone zomer-Zondagen kan ?t er buitengemeen druk zijn. Al in ouden tijd werd deze weg veel betreden; vóór 1433 moet hij reeds geplaveid zijn geweest met keisteenen. Dit blijkt o.a. uit een verordening van dat jaar, waarbij uitdrukkelijk verboden werd, den weg te berijden met wielen, die met ijzer beslagen waren.

In 1824 werd hier een begin gemaakt met het aanleggen der batterijen, in verband met de groote inundatielinie van de Lek tot de Vecht. De rijweg buigt zich om de forten en loopt vervolgens recht op het Bilt aan. Het is een flinke, beschaduwde straatweg, met het watertje de Biltsclie Grift langs den weg, die omzoomd is door onderscheidene villa's en landhuizen en uitzichten biedt over schoone weiden.

De villa Sandwijk, ten Z. van dezen weg, is in oud-Hollandschen stijl gebouwd en daarnaast ziet men den Coelenberg of Het Klooster. \ roeger was dit een riddermatige hofstede, die haar naam ontleende aan het eens hier bestaan hebbende Wittevrouwenklooster voor adellijke nonnen, dat tot de abdij van Oostbroek behoorde. Naar deze plaats is in 1897 liet Koninkl. Meteorologisch Instituut overgebracht, met een toren hoog in de lucht, waar zelfregistreerende instrumenten elke nuanceering der klimaatselementen nauwkeurig bespieden. In den volksmond heet het, dat men „hier het weer maakt". De gemeente het Bilt heeft er een nieuw park aangelegd.

Na eenige minuten bereiken wij het Bilt, een eenvoudig, net- dorp, langs den weg gebouwd, en daarmede komen wij uit het lage land op de heuvelachtige gronden. „La terre commence au Bildt" moet Lodewijk Napoleon gezegd hebben, toen hij van Den Haag naar het Loo reisde en, het lage polderland moede, eindelijk de eerste gedeelten der Utrechtsche heuvels zag. De naam der nederzetting is zeker afgeleid van bilt of bult, den heuvelachtigen grond, welke meer en meer door villaparken wordt ingenomen, vooral ten oosten van het dorp tusschen den Amersfoortschen weg en den Centraal-spoorweg. Voorbij het dorp zien wij links vóór ons groote, mooie buitens en uitgestrekte parken en bosschen op de hellingen der heuvels, zacht naar den weg toe glooiend. Meest al de buitens liggen ten N. van den weg, die aan de grens van het boschrijke gebied naar het Z.0. loopt.

Wij zien even voorbij het Bilt den witten gevel der villa Oostbroek aan onze