is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar stil! wat galm treft daar mijn oor?

Het zijn bazuinen, die ik hoor!

Zij schetteren een psalm der eere,

Schel klinkt hij over bosch en dal,

En galmt als een triomf geschal,

Ileenruischend voor den Heere.

En waarlijk 't is, een zegelied,

Dat uit die tempelhorens vliet,

Door Hernhut's kindren aangeheven,

Wien God een tent hier heeft gebouwd,

En tevens onder 't groene hout Een tempeltent gegeven.

J. P. Hasebroek.

De kerkgemeenschap der Broedergemeente is al oud. Eenige volgelingen van Johannes Huss, die in 1415 wegens zijn geloof het leven op den brandstapel liet, sloten een verbond onder den naam „Unitas Fratrum", d. i. „Vereenigde broeders", en legden de grondslagen voor de eerste kerk der Broedergemeente. Deze werd gesticht in Bohemen in 1457, dus 60 jaren, vóór Luther met zijn bekende stellingen optrad.

Deze Broederkerk breidde zicli spoedig sterk uit en telde in het jaar 1500 reeds meer dan 200 bloeiende gemeenten. Vervolging en de druk van den Dertigjarigen Oorlog deden de kerk echter bijna geheel te niet gaan, hoewel in onderscheidene dorpen van Moravië in het geheim nog godsdienstoefeningen werden gehouden. Toen men krachtiger tegen hen optrad, trokken eenige Moraviërs, leden dezer seete, de grenzen over naar Duitschland, wraar zij op de goederen van den Graaf von Zinzendorf in Saksen een schuilplaats vonden. Hier stichtten zij een kolonie, die zij „Hermhut" (hoede en wacht des Heeren) noemden, waarmede zicli velen uit Bohemen en Duitschland vereenigden. De Graaf von Zinzendorf, die zich geheel bij hen aansloot, wist onder zijn verstandige leiding in 1727 een nieuwe Broedergemeente te stichten, welke het begin werd van een nieuwe Broederkerk, wat al spoedig gevolgd werd door de oprichting van Broedergemeenten in Duitschland, Engeland en Noord-Amerika. Vooral door het uitgebreide zendingswerk, dat in 1732 voor het eerst werd aangevangen, is de Broederge•meente geworden een zelfstandige, vrije kerk, die erkend werd. Zooals zij thans bestaat, omvat zij als één geheel vier zelfstandige afdeelingen, die in ruimeren zin provinciën genoemd worden: het vasteland van Europa, Groot-Britannië en de twee Amerikaansche gebieden.

De Broedergemeente heeft geen afzonderlijke belijdenis. Haar leer komt meer bepaald met de Luthersche kerk overeen. Het eerst leerde men ze in Nederland in 1734 kennen, toen een harer leden, A. G. Spangenberg, zich naar Amsterdam