is toegevoegd aan uw favorieten.

De belangrijkste ziekten van kool in Noord-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. riioraa olcracea.

Geen andere organismen in kankerplekken? — Morphologie. — Reinculturen. — Infectie van „rijpe" kool. — Infectieproeven

met kiemplanten; met „baanrijpe" planten; zonder wond; met wond. — Herhalingsproef. — Transport: actief of passief? door grond, atmosfeer, insecten, kool of zaad? — Verspreidingsgebied. — Pathogeen voor andere gewassen?

Als ik tot dusverre sprak van „de kankerzwam", bedoelde ik steeds Phoma oleracea Saccardo.

Meermalen had ik opgemerkt, dat andere organismen zich in oude kankerplekken ontwikkelen: bacteriën, Fusarium Brassicae Tiiuemen, Botrytis vulgans Fries en tal van andere zwammen van saprophyten aard. Met scheen mij derhalve noodig om uit te maken, of Phoma oleracea altijd eerder en verder in de weefsels doordringt, dan die andere endophyte plantaardige organismen. Een groot aantal planten werd te dien einde onderzocht, daar waar ziek en gezond weefsel elkaar begrenst, en steriel uitgesneden stukjes van die plaatsen werden op kunstmatige voedingsbodems gebracht. Ik vond, dat alleen een gesepteerd mycelium tot zoover doordrong, een mycelium dat zich steeds bij verdere ontwikkeling deed kennen als Phoma oleracea. Al de andere myceten blijven derhalve buiten beschouwing.

Deze zwam wordt door Ritzema Bos in zijn meergenoemde publicaties aldus beschreven: het mycelium groeit dwars door de celwanden heen; de myceeldraden zijn gesepteerd, bevatten zeer lichtbrekende droppels in het protoplasma, zij zijn van verschillende dikte, 5 mikron, en veel dunner;