Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et jungatur FH. Porrö ut CV feéta in D et N, ita ut VD quidem fit dimidia CV, VN verö f CV live £ DV.

Reélangulum KNV non poteft majus eiïe quam \ quadrati KV" =7); reétangulum autem fub KN et DV facit J reétanguli KNV, (quia NV eft | DV,) ergo reétangulum fub KN et DV non eft majus quam ^ five £ quadrati KV. Porrö quia quadr. RV ad quadr. KV majorem habet rationem quam B ad 5 erit £ quadrati RV major quam £ quadrati KV: Ergo etiam £ quadrati RV major re&angulo fub KN et DV, quare in linea ZP erit pars ZH major parte ZG*28) : Et quum FG fit perpendicularis ad ZP et ad liquidi fuperfieiem RC, ad eandem fuperfieiem non erit perpendicularis FH, quae jungit centra grav. totius cylindri et partis mersae RCV; quamobrem Cylindrus inclinabit in quam partem inclinat linea FH, et deprimetur verfüs Y, ideoque mergetur angulus R; quod erat demonftrandum.

Habeat jam Cylindrus ad liquidum in gravitate proportionem majorem fub¬

dupla , et liquido fupernatans demerfa bafe inclinetur donec angulus R [Fig.

R. 12 I fit in liquidi fuoerficie. quae fit CR:

—1 x x 7 i

dico angulum R fupra liquidi luperfi-ciem fublatum iri.

Sit enim H centrum gravit. cunei enatantis CVR, et reliqua conftruantur ut fupra.

Demonftrari igitur poteft ficut in cafu praecedenti, FH non eiïe perpendicularem ad PZ neque ad liquidi fuperfieiem CR. FH autem hic jungit centra

• . • i* 1 • •

_K y gravitatis totius cynnari et partis ena¬

tantis CVR; ergo Cylindrus inclinabit quö inclinat linea FH, et deprimetur quidem verfüs V, extolletur verö verlüs R, ideoque angulus R fupra liquidi fuperfieiem exfurget; quod erat demonftr.

2/) ,,a pr. 5. lib. 2. Eucl." [Huygens], 28) „b Theorem. 6. h. lib." [Huygens].

Sluiten