is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds in dezen tijd het anti semitisme optreedt; de haat der Juden tegen de Heidenen werd hun ruimschoots teruggegeven. Juist door deze verstrooiing hebben de Joden gelegenheid gehad hun geloof met al zijn licht- en schaduwzijden, met al zijn verheven en platte voorschriften, met al zijn hooge en bekrompen ideeën en idealen over de geheele beschaafde wereld te verbreiden. Maar dat ondanks het overheerschende formalisme de oude, poëtische, verheven godsdienstzin van het Joodsche volk niet verloren was, bewijzen tal van psalmen en bovenal dat dichterlijk-philosophisch meesterstuk, dat wij in het boek Job bezitten. Nooit is het eeuwenoude probleem van het J,,b conflict tusschen de gerechtigheid van het Opperwezen en de bittere ellende van het lot der menschen zoo diep gevoeld en doordacht als door den dichter van Job. Hij heeft het gewaagd dit vraagstuk tot op den bodem te onderzoeken met een vermetelheid en een waarheidszin, die voor geen consequentie terugdeinzen. De oplossing heeft hij gevonden in Gods almacht en wijsheid, waartegen het den enkeling niet voegt te murmureeren.