is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pyrrhus nu in 278 naar Sicilië over. Of hij vooraf met de Romeinen een vrede of een bestand heeft gesloten, is onzeker, maar niet onwaarschijnlijk. Op Sicilië had hij weldra een zeer groot succes; alles viel hem toe; hij Pyrrhus op bevrijdde Syracuse, versloeg de Mamertijnen, veroverde het geheele eiland 278-275' en drong de Carthagers terug in Lilybaeum, waarvoor hij het beleg sloeg. Tevergeefs bood Carthago hem geheel Sicilië behalve deze stad aan; Pyrrhus

zich, natuurlijk niet aan Tarente, maar aan Pyrrhus. Thans versterkt door de Samnieten en de Lucaniërs, drong hij zelfs tot in Latiurn door.

De Romeinen begrepen, dat met dezen vijand niet te spotten viel. In den winter van 280 op 279 werden dan ook vredesonderhandelingen begonnen,

1 • _

door Fabncius te Tarente, door den Thessaliër Cineas te Rome. Pyrrhus eischte den afstand van Zuid-Italië, waartoe de Romeinen echter niet waren te bewegen; bovendien hadden zij Carthago toegezegd niet afzonderlijk vrede te sluiten. Zoo braken de onderhandelingen af; opnieuw moest het zwaard beslissen. Het besliste wederom ten nadeele der Romeinen. Bij Asculum werd in 279 een tweedaagsche slag geleverd, die nogmaals een nederlaag der Romeinen werd.

Pyrrhus was evenwel sterker in het overwinnen dan in het volharden. Wellicht ook was het een bewijs van politiek beleid, dat hij zich niet dieper in de Italiaansche zaken stak. In Macedonië opende zich met den dood van Ptolemaeus Ceraunus een gelegenheid om een geheel koninkrijk te veroveren. En Sicilië, door de Carthagers besprongen, riep dringend zijn hulp in. Behalve met de Carthagers hadden de Grieken hier te strijden met de Mamertijnen, Italiaansche soldeniers, die kort na den dood van Agathocles zich in Messana hadden genesteld en de schrik van geheel Sicilië werden. Tegen den wil van de Zuid-Italiaansche steden, die door Epirische garnizoenen te gelijk werden beschermd en bedwongen, stak

Slag bij Asculum, 279.

Pyrrhus.

Beeld in het Museum op het Kapitool te Rome