Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weigerde. En sedert verliep zijn macht even snel als zij was opgekomen. Het beleg van Lilybaeum moest worden opgebroken; de Siciliërs vielen hem af; de Mamertijnen versloegen zijn troepen; de Carthagers vernielden zijn vloot. Daardoor zag Pyrrhus, die uitsluitend militair, maar geen staatsman was, zich genoodzaakt in 275 Sicilië te verlaten en naar Italië terug te keeren.

siag bij Daar wachtten hem nieuwe teleurstellingen. De Romeinen hadden zich Bene vent mii, (jen tusschentijd van een groot gedeelte van Zuid-Italië meester gemaakt.

Wel trokken zij bij zijn nadering terug, maar toen hij den consul Curius Dentatus bij Beneventum in 275 aanviel, was een geweldige nederlaag het gevolg. Zijn strategie had haar meester gevonden; met groot verlies moest hij zich in Tarente terugtrekken. Daarmede was zijn rol in Italië uitgespeeld. Hij wilde ook om andere redenen naar Epirus terug. Antigonus Gonatas had zich in het bezit gesteld van troon en land van Macedonië: hem wilde Pyrrhus bestrijden. In 274 verliet hij Italië, na in Tarente een sterke bezetting te hebben achtergelaten. Maar ook deze troepen moesten al spoedig hun meester volgen, die hen noodig had voor den strijd in Griekenland. In dien strijd is Pyrrhus omgekomen; bij het beleg van Argos is hij in 272 gedood. Pyrrhus' Na Pyrrhus' aftocht veroverden de Romeinen weldra geheel Zuid-Italië.

Rome" In Lucanië, dat geheel werd onderworpen, werd Paestum een Romeinsche ÏÏJS? kolonie. Daar en in Bruttium werden de Grieksche steden Rome's bondgenooten. Ook Samnium moest zich in 272 opnieuw onderwerpen; met behoud van zijn oude stammenindeeling werd het nauw aan Rome verbonden. Tarente moest zich spoedig na Pyrrhus' dood overgeven; het behield zijn autonomie en werd bondgenoot van Rome. Hetzelfde gebeurde met Rhegium. De toetreding van deze Grieksche zeesteden was van zeer groot gewicht voor de versterking der jonge Romeinsch zeemacht.

Zulk een zeemacht zou Rome blijken noodig te hebben in den zwaren strijd, die haar wachtte met de machtigste zeemogendheid van dezen tijd, met Carthago.

Sluiten