is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het door Roos zoo afgemaakte stuk van J. en C. de Witt is het bekende onsmakelijke tafereeltje met de lijken der gebroeders de With. Niettegenstaande het protest van Roos is het toch gekocht.

Doch gaan we geregeld na wat er in 1802 verworven is,

volgens de Rekening der Consentbiljetten, aangevuld door de Korte Notulen van het Nassau-Domein 1), waar de machtiging aan Temminck om de koopsom uit te betalen geboekt is:

2 April 1802: Twee stukken van van Linthorst, waarvan er verschillende een nog aanwezig is, ƒ275—. Vermoedelijk aangekocht van aa°k°°p«den schilder zelf.

5 Mei 1802: Een landschap met paarden, van Philips Wouwerman, en een waterval van Ruysdael. Gekocht voor ƒ4000.—

van R. Meurs Pruyssenaer te Amsterdam.

10 Mei 1802: Een stuk van Rachel Ruysch en een stuk van Cuyp. Gekocht voor ƒ300.— van Jurriaan Oudorp.

9 Juli 1802: >Een Italiaansch stuk, zijnde een Faun omringd door Nimpfen en twee Saters, door Amiconi". Gekocht voor ƒ458—10 van den schilder van der Aa.

17 Nov. 1802: Een stuk van Ouiryn Brekelencam en een van Theod. [lees: Thomas] de Keyser. Gekocht voor ƒ350.— van den kunstkooper P. C. Huybrechts.

17 Nov. 1802: De Onwaardige Gast, van Eeckhout, en een Kerkje, van van der Vliet. Gekocht voor ƒ1280.— van den kunstkooper D. van der Aa.

Ook het stukje met de lijken der gebroeders de Witt is in dit jaar verworven, en wel op een eenigzins zonderlinge wijze,

waarvan de juiste toedracht ons niet geheel duidelijk is. In de rekeningen luidt die post:

September 28.

»den gewezen Agent van Finantien I. J. A. Gogel wegens restitutie van »een quitantie van C. S. Roos, dato 16 Fbr. voor aankoop van een schildery »van M. de Hondekoeter, zullende dienen tot een geschenk, voor het aan »het Nationaal Kunstkabinet present gedaan zijnde stuk, voorstellende de >Lyken van de vermoorde Broeders J. en C. de Wit, hangende aan de Wip »op 't zogenaamde groene zoodje in den Haag, geschildert door F. van Mieris »den Ouden, volgens resolutie van 22 Fbr. 11., ƒ 963".

1) Rijksarchief, Korte Notulen Nass. Dom. 294.