is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitslag der verkiezing was, dat Frederik den 19den October door drie keur-

Lodewijk IV

1^3-1347.

0

Slag bij Morgarten, 15 Nov. 1315

vorsten werd verkozen, maar den ,20steu Lodewijk IV door vier andere. Voor zulk een geval gaf het Duitsche staatsrecht geen oplossing. Beiden hielden zich voor wettig verkozen en lieten zich kronen: Frederik te Bonn door den aartsbisschop van Keulen, Lodewijk te Aken door den aartsbisschop van Mainz.

Een burgeroorlog was wederom het gevolg. Tot een beslissing kwam het in de eerste jaren niet; beide partijen hadden elders de handen vol. De Habsburgers wilden de Zwitsersche woudstreken onder hun heerschappij brengen, die natuurlijk steun zochten bij Lodewijk. Maar in den pas van Morgarten leed de zwaar gepantserde Oostenrijksche ridderschap den 15den November 1315 een verschrikkelijke nederlaag door de

Tombe van Hendrik VII in het Campo Santo te Pisa.

geminachte, maar eikkrachtige ZiWitserscne ooeren. ue ZiWiiseiscne viijneiu