Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't scheepwerk," legt den grond. Op dién grond bouwt de jonkman, ter koopvaardij varend, voort; hy oefent zich met groote vlijt in de stuurmanskunst, in de kennis der ligging van landen en kusten, het berekenen of ramen van breedte en lengte, van de afwijkingen der kompasnaald; ontdekt hy een fout in de gewone zeekaarten, hy verzuimt niet daarvan aanteekening te houden in zyn journaal. Zyn scherpe oogen zyn altyd op den uitkijk; geen zand, geen bank, geen ondiepte of baken ontgaat hem en wat zyn sterk geheugen niet kan vasthouden, wordt in zyn dagverhaal bewaard om te dienen waar het noodig zal zyn.

Terwyl zoo zijn kennis rijpt in de school der ervaring, ontwikkelen zich zyn moed en zyn beleid in de school van den oorlog.

Wy herkennen den Vlissingschen vechtersbaas in den hoogbootsmansmaat die onder de eersten een vyandelyk schip entert en met een piek in het hoofd gewond wordt. Zyn aangeboren moed, nooit overschuimend tot roekelooze vermetelheid doch mettertyd bezinkend tot rustige onversaagdheid, paart zich aan een natuurlijke slimheid, die, altijd voorzichtig, zich niet zelden op gelukkige wyze van de list weet te bedienen. Wie kent het verhaal niet van dat met bedorven boter besmeerd schip? Geen houvast aan de glibberige touwen; geen staan op de gladde planken voor de Duinkerker kapers die, uitglydend en dooreentuimelend zoodra zy een voet aan De Ruiter's boord zetten, na een kort gevecht worden afgeslagen. Zoo vormde zich, in tal van ontmoetingen met deze en andere vyanden, de koopvaarder tot een oorlogsman ; tot een oorlogsman die, door den nood gedrongen, den zee-oorlog meer en meer als een kunst gaat beoefenen.

Sluiten