Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s^pïïïïs-Ss fpSSaSSSSS:S

schepen mnev6Ur d® afge20nden oorlog"

scnepen, nevens de koopvaardijvloot «n ii» i.

met iyftocht daar ft, op Jr2lVV^tZ7

met eenige Berger- en IJslandsvaarders voor Kart?'

munde tegen den avond onder de vlaa 2Z ? +

blydschap over werd betoond Des anderen a* i

er een loopende tijding, die sedert

EbeTat -n' da! f Veldmaarschalk Ernst Albrecht van' Punen !L v*rbondene volken by Middelvaart in Tf 0Vergek0men- Z« raakten den 14den der aand (den vierden dag na de landing der Denen en

gfdnS ï ™dd'Ira»"»<> <"• en driflto»

^ ee^ sxa vtzgz

der Keizersche en andere verbondene volken met het Deeneel en H.llandsch krijgsvolk voort t, toekk'n doet s„ vorderden dien dag maar een mfflweege S

') Ruggesteun.

Sluiten