Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reize: by dag en nacht het dieplood dikwijls werpende, om te aller ure den grond te peilen. Dit duurde tot den zeventienden der maand, op den middag toen draaide De Ruiter op de ly, en liet de Staten' g van de kampanje waaien, tot een teeken dat men land zag: waarop al de andere schepen bestaken ). Men wierp toen een dieplood op acht-en-veertig vademen kleigrond, en zag hier land in 't Oosten tusschen de stroom Senega en kaap Verde. 't Was laag land, en duinig als Holland. Ten zeiven dage liet de Heer De Ruiter al de Kapiteinen aan zyn boord komen en gaf aan elk zyn ordre by geschrifte. Daarna voortzeilende kreeg men den twintigsten kaap Verde in t gezicht. Dit is een uithoek van Afrika, op de Westkust van 't Koninkryk Jaloffi, ten Noordwesten van de rivier van Gambia, kaap Verde, of de Groenkaap^ genoemd, wegens het groene land dat men daar zag. t Leit op de Noorderbreedte van vyftien graden. Des anderendaags, 's avonds ten negen uren, zeilde de vloot voorby het witte Vogeleiland, zoo genoemd omdat de zeevogels daar vele eieren leggen en dat het wit is van vogeldrek. Men kwam 's morgens ten rie uren by 't eiland Goereê, 't welk omtrent een gootelingschoot2) van 't vaste land van kaap Verde leit, ten anker. Met den dag zag De Ruiter negen Engelsche schepen dicht onder 't benedenste kasteel eggen en daar onder een Koningsschip met den wimpel van boven. Op beide de kasteelen of sterkten liet men de vlag van de Engelsche Kompagnie waaien. Eenige van de Hollandsche schepen konden in 't eerst door stilte niet opkomen, maar men kreeg straks daar aan een kleine koelte, zoodat de achterste by

') Bijdraaiden.

s) Kanonschot.

Sluiten