Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een slagboeg ') boven wind geraakt waren opnieuw aan te tasten. Mits het overlijden van Van Ghent werd den Vice-Admiraal Sweers belast de vlag, bij manier van voorraad *), op zijn schip van boven te voeren en over Van Ghents eskader als LuitenantAdmiraal te gebieden. De Schout-bij-nacht De Haan liét men overgaan op Van Ghents schip, de Dolphyn, om daar de Vice-Admiraalsvlag te laten waaien en den Kapitein Jakob van Meeuwen gaf men de Schout-bij nachtsvlag in dat eskader. De Ruiter werd in de morgenstond de Engelsche vloot, omtrent vijftig zeilen sterk, recht in 't Noordwest, wel drie mijlen van hem af, gewaar. Ten acht of negen uren wendde 'sLands vloot Noord over en zag kort daarna de vijandelijke vloten in 't Noorden van haar zeilen, toen omtrent honderd zeilen sterk. Omtrent ten elf uren wendde De Ruiter met 's Lands vloot Oost-zuidoost over, met goede koelte uit den Oost-noordoosten en zeilde zoo den ganschen dag een mijl van de Engelsche en Fransche vloten, die gestadig boven den wind en te loefwaarts van de Nederlanders af, eene koers met hun bleven zeilen, zonder te willen of durven afkomen. Omtrent ten vier uren tegen den avond scheen er hoop om aan den man te komen: maar daar ontstond een dikke mist, zoodat de vijanden meer afweken. Maar ten zes uren klaarde het weer op; doch de Engelsche en Fransche vloten hielden zich voorts boven wind, zonder de Nederlanders (die al gedaan hadden wat mogelijk was om hen te bezeilen) verder te naderen. Dus zeilde men met elkander tot 's avonds ten negen uren. Toen wendden de vijandelijke vloten, en De Ruiter vervolgde zijn koers Zuid-Zuid-Oost aan tot na middernacht, wanneer hij Noord-Noord-West wendde tot den

') Het over een anderen boeg weuden, '} Voorloopig.

19

Sluiten