Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neming misschien grooter doordat Majoor Frans zooveel harten had veroverd en de naam der schrijfster was doorgedrongen in kringen, die deze tot nog toe niet kenden.

De belangrijkste gebeurtenis in de laatste tien jaren van Mevrouw Bosboom's leven was de openlijke viering van haren 70en verjaardag.

Ook Dr. Jan ten Brink heeft dit feit, waaraan hij zelf zulk een werkzaam aandeel had, in bovengenoemd levensbericht van Mevrouw Bosboom naar waarde beschreven.

De 16e September 1882 was werkelijk een schoone dag voor haar.

En zij, die bij hare geboorte zoo zwak scheen, dat men haar doodgeboren waande') — op 16 September 1812 moest het pasgeboren wicht in een badje van spaanschen wijn gelegd worden om er de zwakke levensgeesten in op te wekken; zij was zoo teer en klein, dat de moeder gewaarschuwd moest worden, zich niet voor te stellen dat zij haar kindje in het leven zou houden — bereikte toch nog den leeftijd van 73 en 7, jaar.

Het was op dien 70en verjaardag, dat de een haar vroeg een voor haar geheel nieuw tijdperk der vaderlandsche geschiedenis aan te vatten; anderen vroegen weer een verhaal van haar leven.

Zij besloot tot dit laatste.

Midden in den arbeid — die jeugdherinneringen, die hierbij worden aangeboden — overviel haar vrij plotseling de dood. Op den 3en April 1886 had zij nog haar 35-jarig huwelijk in huiselijken kring feestelijk, dankbaar en gelukkig mogen vieren; den 13en daaraanvolgende ontsliep zij na vierentwintig uren ziek te zijn

') Authentiek.

PRINSES ORSINI.

3

Sluiten