is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te dwingen tot luisteren, toen zij het volgende zeide: „Eerst moet ik u volkomen overtuigd hebben van mijne goede bedoeling met hare verplaatsing. — Door wiens onbescheidenheid weet ik niet, maar het geheim van Chante-Loup, het geheim van uw naam, en van mijne bedoelingen met dat paleis, was bekend ge-

XVIII .T?en' Cn hei W3S 9ekomen in parijs tot de gevaarlijkste ooren. Mijnheer de Hertog van Orleans, mijn

openlijke, mijn bittere vijand, maakte er zich vroolijk over met de loszinnige bezoekers van zijn Paleis-Royal Men werd nieuwsgierig naar Chante-Loup. Men werd nieuwsgierig vooral naar de bewoners; het werd een spel voor al de lieden van zijne partij, en voor al de deelgenooten van zijne vermaken, om tochtjes te doen naar Amboise, om pogingen te doen het kasteel binnen te dringen, om de handelingen der bedienden te bespieden — ik weet niet in hoeverre de uwe omkoopbaar waren..."

,,Geen hunner was het, Mevrouw! maar, helaas! Jerome heeft mij hetzelfde gezegd - en ik, die mij verbeeldde, dat het van u kwam!"

„Onbillijke! ik vreesde, dat bij deze aanslagen het aanwezen van Diana mocht worden ontdekt, en uitgelegd op iedere hatelijke wijze. Geplaatst als ik toen was, en nog in de vaste verwachting van mijne ontwerpen in Touraine verwezenlijkt te zien, moesten zulke uitleggingen van die partij mij zeer onwelkom wezen, en daarbij, het arme kind zoude blootstaan aan de onbescheidenste bezoeken, aan schaking, aan alles wat Mijnheeren van het Palais-Royal tegen vrouwen durven ondernemen. En ik weet niet Mijnheer? wat g ij hierin zoudt gedaan hebben; maar ik vertrouwde uwe dochter beter aan de Gravin van Egmond, dan in de handen van de gunstelingen van den Hertog van Orleans en de vriendinnen van Mevrouw de Hertogin