Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklarende Aanteekeningen.

) De markies van C a r a b a s — uit het bekende sprookje van Perrault: „De gelaarsde Kat". Men gebruikt dezen naam soms om iemand aan te duiden, die rijk met aardsche goederen gezegend is.

Ü Kwartieren noemt men in de wapenkunde de onderdeelen van een schild, waarin een op zich zelf staand geslachtswapen voorkomt.

') a deux genoux: op beide knieën; dus: in allen ootmoed en onderdanigheid.

4) de oude: Mevr. de Maintenon. ö) du temps jadis: uit vroeger tijd. ') Een placet voor de Bastille: een placet is eigenlijk een verzoekschrift. De Sainbertót wil dus zeggen: wanneer ge u in de Bastille (de beruchte staatsgevangenis te Parijs) wilt laten opsluiten, behoeft ge u slechts op deze wijze in het openbaar uit te laten. ) Courrier d honneur: eere-koerier.

8) Hiermede wordt Scarron .bedoeld (zie InleidingXII). ten cul de jatte is eigenlijk iemand zonder beenen, die in een bak of op de stuit zich voortschuift.

") Salie des Bassans: zaal in 't paleis te Versailles. ) bon mot: geestig gezegde, kwinkslag. , , . hertogin van Berrv: echtgenoote van s komngs kleinzoon, den hertog van Berry. Zij was de oudste dochter van Filips van Orléans (zie Inleiding XVIII). Haar losbandig leven, haar deelnemen aan de braspartijen van haar vader, met wien zij steeds zeer nauwe betrekkingen onderhield, verwekten algemeene ergernis.

Ve'rsailles' ' ° va^ets bleus: zaal in 't paleis te

®) 1 a i r van P r a n k r ij k, In de middeleeuwen, ten

Sluiten