is toegevoegd aan uw favorieten.

Endymion

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrijzen geheele bosschen van pijnboomen uit de rossige aarde. De Bananen vormen een schaduwrijk koepeldak, in spitsbogenstijl te midden van den Citroenboom den Laurier, de Myrthe, den Moerbeziën boom, den Cypres, den Zilverpopel en den hier inheemschen Ceder die donker en geheimzinnig als eene gelijkenis uit den' a mud, allen overtreft in verbazingwekkende hoogte. Palmen en Cycomoren verheffen zich ook tot een flinke hoogte, hoewel zij uit Afrika hierheen zijn overgebracht. De vijgeboom, die evenzoo als de kameel, van zeei ^eini§' leven kan, overschaduwt de geelroode steenlagen en de spelonken in den rotswand der bergen De Oleander prijkt met ontelbare bloemen, die een indigo-achtig sap voortbrengen, waarmede de koopman zijne zijden stoffen verft. De Aspergie en de Artisjok gloeien hier in het wild en de Anemonen, die even welig tieren op de heuvelen van Tivede, als op het graf van een meisje uit den Harem, leidden hier haar kortstondig leven. Hoog op de bergkruin, aan de uiterste grens dei groeikracht, te midden van schamele dwergboomen, wier stijve blaadjes als papier ritselen, leeft de eik als een eenzame kluizenaar. Uit zijne galappels beieidt de Arabier eene inktsoort, waarmede grijsgebaarde geleerden te Damaskus, met gekruiste beenen op den grond zittende, hunne schrifturen van achteren naar voren schrijvend, opteekenen. —

Maar onze reizigers in de postkoets zagen niets van