Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uur later stond de postwagen stil voor het wit gepleisterde stationsgebouw van Schtora. Het lage hui» * an een enkele verdieping, hier, zoo hoog op Coelesy-

druk TT" tagkrUin' maakte zonderlingen in-

■ n de groote gelagkamer stond eene op Frankische wjjze gedekte tafel, met Fransche spijzen Fransche bedienden en - Fransche prijzen ook Harven dle op zijne kruk leunend, voorzichtig uit e nj uig geklauterd was, om met de anderen gezamenlijk aan tafel te kunnen gaan, haalde ving zijn in

daar"' t gebonden boekJe te voorschijn en schreef op nlet ee" spotactrtige uitdrukking op

X r f gelaat' Hij 301,66,1 i6ts b«zonder vermak'. iijKs te noteeren.

Harven was een humoristisch auteur. Onlangs na

gezelsch^ 2'jner V''0UW' M h# d626 la',g6 reis in'het h»fr H tZ'Jnel' d0Cht61' onderaora». Hoofdzakelijk

wenJh f"™" N6"'S lang «"koesterden

moden '6 8eV6n; maar t0ch ook om ^«ge

modellen voor zijne humoristische novellen te vinden.

innen een half uur zaten de reizigers al weder op

rolde6 het 'T' > ^ flink6 Paard6n getrokken U g 'n Vii6g6nde Vaart' d« booglakte van den Libanon, in de richting van het afge-

a2 T, "reed Uitgestrekte S^rgte, van den

nns t t T' Ur6n noordwai»-ts rijdens zou de

1 stkoets langs de ruinen van Baalbek gebracht hebben

Sluiten